Wikier

Levere masteroppgaven elektronisk - AD

Her får du som er masterstudent ved AD-fakultetet hjelp til å levere masteroppgaven dine elektronisk. 

Slik leverer du masteroppgaven elektronisk

  1. Du leverer den elektroniske utgaven av masteroppgaven til instituttet ditt sammen med avtale for elektronisk publisering av masteroppgave i NTNU Open.
  2. Instituttet overfører oppgaven og publiseringsavtalen til Universitetsbiblioteket etter sensur.
  3. Universitetsbiblioteket registrerer og publiserer deretter oppgaven i NTNU Open.

Les mer om hva det innebærer å publisere masteroppgaven elektronisk i NTNU Open.

Les mer om masteroppgaven på ditt studieprogram (husk å velg "master" og riktig semester/år)