Wikier

Leie Dokkhuset

Søknad om bruk av NTNUs frikvote for arrangement med et faglig innhold på Dokkhuset Scene. Alle ansatte ved NTNU kan søke om bruk av denne kvoten.

Søk om bruk av Dokkhuset

Bruk av Dokkhuset | Dokkhusets fasiliteter | Servering | Skjema for søknad | Kontaktperson

Dokkhuset Scene. Foto.

Foto: Dokkhuset Scene.

Bruk av Dokkhuset

NTNU har en leieavtale med Dokkhuset. I denne får vi vederlagsfri tilgang til sal og scene, inkludert enkel bruk av presentasjon og mikrofon. Vi må videre betale for en arrangementsansvarlig (kr. 3800,- pr arrangement inntil 8 timer). Det er også muligheter for å ha arrangementer med utvidet bruk av det tekniske utstyret, regn da med kr. 5500,- til en lydtekniker. Man kan ikke stille med egen lydmann eller arrangementsansvarlig på Dokkhuset.

Dokkhusets fasiliteter

Lokalene er fleksible og tilpasses hvert enkelt arrangement med muligheter for kino-oppsett, kafebord, eller konferansebord.

Dokkhuset rommer inntil 220 personer sittende. I restauranter er det ca. 80 sitteplasser. For arrangementer med mindre enn 50 personer er Dokkhuset uegnet. Dokkhuset er utstyrt med godt lyd- og lysutstyr, samt et Steinwayflygel og audiovisuelt utstyr. Se også detaljert info om det tekniske utstyret på Dokkhuset.

Servering

Mat og drikke bestilles etter man har fått bekreftelse på søknaden om bruk, direkte til restauranten på epost til barebb@barebb.no eller telefon (+47) 73 53 30 33. Restauranten i huset er adskilt fra Dokkhuset Scene.

Søknadsskjema

Benytt dette nettskjemaet til å søke om å benytte Dokkhuset til faglig arrangement i NTNU-regi innenfor rammene av frikvoten. Det anbefales å søke om kvote så tidlig som mulig, og helst 6 måneder før man ønsker å bruke Dokkhuset. Vi gjør også oppmerksom på at NTNU har en begrenset kvote på huset, og at det er prinsippet om førstemann til mølla som gjelder.

Kontaktperson

NTNUs kontaktperson for bruk av Dokkhuset er Anders Kristiansen.