Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved IV

Ledige studentassistentstillinger ved IV-fakultetet vår 2023

IN ENGLISH BELOW

På denne siden finner du ledige stillinger for vårsemestert 2023 for studenter ved institutter tilhørende Fakultet for ingeniørvitenskap.

Pdf'ene under viser emnene ved hvert institutt som utlyser studass-stillinger, antall stillinger i hvert emne og antall timer.

NB! Ta en titt i relevant pdf under og finn ut hvilke(n) stilling(er) som er aktuell for deg å søke på. Deretter går du til søknadsskjemaet som du kommer til ved å trykke på knappen "Søknadsskjema" under.

Lønn og forutsetninger

 • Lønn i hht. Statens lønnsregulativ:
  • Studentassistent: Ltr. 22
  • Studentassistent med fullført bachelor eller tilsvarende antall studiepoeng: Ltr. 24.
  • Studentassistent med fullført master: Ltr. 26. 
  • Læringsassistent: Ltr. 24
  • Læringsassistent med fullført bachelor eller tilsvarende antall studiepoeng: Ltr. 26
  • Læringsassistent med fullført master: Ltr. 28
 • Søkere må selv ha hatt emnet eller tilsvarende.
 • Ønsker du å søke på stillinger ved flere institutt må du fylle ut og sende søknad til hvert institutt.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: Onsdag 16. november


Vacant student assistant positions spring 2023

In the pdf's listed above you will find vacant student assistant positions for spring semester 2023 at the Faculty of engineering.

NB! Find your relevant department in the pdf above and have a look at the positions available. If you want to apply at one or more positions - the "application form"-button below will take you to the appliaction form.  

 • Salary in terms of the Norwegian State salary scale:
  • Student assistant: Salary grade 22
  • Student assistant with completed bachelor’s degree or equivalent number of credits: Salary grade 24
  • Student assistant with completed master’s degree: Salary grade 26
  • Learning assistant: Salary grade 24
  • Learning assistant with completed bachelor’s degree or equivalent number of credits: Salary grade 26
  • Learning assistant with completed master’s degree: Salary grade 28
 • Should you wish to apply for a student assistant position with several departments, you must submit a separate application to each department.
 • Applicants must have taken the subject (or similar subject) themselves

Application form

Application deadline: Wednesday 16'th November