Wikier

Ledige stillinger...

Ledige stillinger for studenter ved AD


Vi søker stud.ass til vår Form-Lab

Form-lab er et laboratorium for form-undersøkelser og workshoper knytta primært til undervisning og forskning administrert av Form-gruppa ved IAT.

Laboratoriet inneholder forskjellig utstyr som det er behov for å holde oversikt over, og det er etablert et online booking-system som må administreres.

Vi søker en stud. ass. som innenfor en timeramme på 50 t pr. semester kan ta seg av følgende arbeidsoppgaver:

  • Administrere booking system for Form-lab.
  • Ha et ukentlig oppsyn med utstyr og drift i Form-lab.
  • Administrere booking-system for utstillings-arealet i gangen.

For ytterligere opplysning om arbeidets innhold, kan faggruppeleder Bjørn Otto Braaten kontaktes.