Wikier

Landinformasjon i EU

På denne siden finner du en oversikt over en rekke europeiske land som NTNU utveksler studenter til. 

Temaside om utenlandsstudier.


På denne siden finner du en oversikt over en rekke europeiske land som NTNU utveksler studenter til. Denne siden gir deg en generell informasjon om utveksling til de ulike landene, herunder informasjon om akademisk kalender, gradsstruktur og studiepoengsordninger. 

Stadig flere læresteder i Europa tilbyr emner på engelsk. 


Belgia

Akademisk kalender

Høstsemestret: slutten av september til slutten av januar. Vårsemestret: februar til juni.

Gradsstruktur

Gradsstrukturen i Flandern og Vallonia følger bachelor-/master-strukturen.

Credit system

ECTS credits (European Transfer System) brukes som standard i Belgia. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Undervisning

Ved flamske universiteter brukes nederlandsk som undervisningsspråk men mange masterprogrammer tilbys på engelsk. Ved vallonske universiteter undervises det meste på fransk. Nederlandsk er nærbeslektet med norsk og du har med et sommerkurs og semesterkurs gode muligheter å lære språket. KU Leuven og Gent hører blant de 50 beste universiteter i Europa (Times Higher Education: KU Leuven 13, Gent 32)

Nyttige lenker


Frankrike

Akademisk kalender

Høstsemesteret: september til januar

Vårsemesteret: medio-januar eller februar til mai-juni

Ved utveksling til Frankrike er det vanlig å utveksle et helt år eller kun vårsemesteret. Å ta kun høstsemesteret kan by  på problemer i forhold til eksamensavvikling parallelt med studiestart ved NTNU. (Dette gjelder ikke ved alle læresteder og studenter som vurderer utveksling kun på høsten bør sjekke eksamensdatoer og semestervarighet i forkant).

Gradsstruktur

Ved universitetene i Frankrike er Bolognatraktaten, som i Frankrike kalles LMD-reformen - licence, maîtrise, doctorate- i stor grad gjennomført. Det vil si at en bachelor (licence) tilsvarer 180 sp  og master  120 sp. I tillegg er Frankrike kjent for sine høyskoler (Grandes Ecoles) med høy faglig kvalitet. Disse holder seg til en gradsoppbygning med 2 års forberedende studier (classes préparatoires) etterfulgt av studieår 1, 2 og 3. År 1 tilsvarer det tredje året på bachelornivå i Norge.  År 2 og 3 tilsvarer den norske mastergraden, og utvekslingsstudenter velger normalt fag fra år 2. Disse skolene tilbyr ulike master programmer, hvorav den vanligste er «Diplôme d’Ingénieur», den franske mastergraden i ingeniørfag. Videre finnes det en rekke spesialiserte utdannelser ved ulike Ecoles Superieures.

Credit system

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard i Frankrike. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. 

Undervisning

Undervisningen i Frankrike foregår på fransk. Stadig flere masterprogram tilbys på engelsk. Noen læresteder har også en rekke enkeltfag på engelsk eller tilbyr pensum og eksamen på engelsk. Det er enkelt å finne sommerkurs for å lære seg fransk. NTNU tilbyr også franskkurs som man kan bruke for å forberede seg. Fagene er ofte bygget opp i mindre enheter enn i Norge, og det er ikke uvanlig med fag som gir uttelling i kun 2,5 – 3 ECTS credits.

Boligstøtte / CAF

Som student i Frankrike kan man søke til CAF, Caisse d’allocation familiale om å få utbetalt en månedlig boligstøtte. NTNUs partnerlæresteder kan orientere om denne ordningen etter at du har ankommet lærestedet.

Nyttige lenker


Italia

Akademisk kalender

Høstsemester: fra september/oktober til januar/februar

Vårsemester: fra februar til juli

Gradsstruktur

De fleste læresteder er tilpasset bachelor- og mastersystemet. I noen tilfeller brukes fortsatt den gamle gradsstrukturen «Corsi di Laurea» for første del av studiet og «Corsi di Laurea» for andre del av studiet.

Credit system

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard i Italia. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. 

Undervisning

Hovedundervisningsspråket er italiensk, men flere av NTNUs samarbeidspartnere tilbyr master og bachelorprogrammer på engelsk (ofte innenfor teknologi og økonomi). NTNU tilbyr italienskkurs og Italia har et godt utvalg av sommerkurs.


Nederland

Akademisk kalender

Høstsemester: fra september til januar. Vårsemester: fra februar til juli. Noen universiteter (f.eks. TU Delft) deler hvert semester inn i to deler som avsluttes med en egen eksamensperiode.

Gradsstruktur

Bachelor og mastersystem (de fleste masterprogram innenfor realfag og ingeniørstudier er toårige).

Credit system

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard i Nederland. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. 

NB: på grunn av inndelingen av et semester i to deler med egen eksamensperiode ved noen læresteder kan fagene ha få studiepoeng. De fleste læresteder har gode hjemmesider med fagbeskrivelser

Undervisning

Engelsk er veldig mye brukt ved nederlandske universiteter. Flere universiteter tilbyr alle masterprogrammer på engelsk, men også på bachelornivå eksisterer det en god del muligheter. Bruk likevel sjansen til å lære deg nederlandsk som har mange likhetstrekk med norsk.

Nyttige linker


Polen

Akademisk kalender

Høstsemester: Fra oktober til januar

Vårsemester: Fra februar til juli

Gradsstruktur

Gradsstrukturen i Polen følger bachelor-/master-strukturen (B.A. 180-240 ECTS, Master 90-120 ECTS)

Credit system

ECTS credits (European Transfer System) brukes som standard i Polen. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Undervisning

Mere enn 400 studieprogrammer tilbys på engelsk, se Study in Poland.


Portugal

Akademisk kalender

Høstsemester: Fra medio/slutten av september til januar. NB: Eksamener for høstsemesteret finner ofte sted i februar.

Vårsemester: Fra februar/tidlig mars til juni.

Ved utveksling til Portugal er det vanlig å utveksle et helt år eller kun vårsemesteret. Å ta kun høstsemesteret byr på problemer i forhold til eksamensavvikling parallelt med studiestart ved NTNU.

Gradsstruktur

Universiteter i Portugal tilbyr tre- eller fireårige bachelorgrader (Licenciatura), men bachelorgrader på polytekniske universiteter tar tre år. Deretter tilbys en toårig mastergrad (Mestre) som gir uttelling fra 90 til 120 studiepoeng.

Credit system

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard i Portugal. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen i Portugal går primært på portugisisk. Flere og flere masterprogram tilbys på engelsk. Noen læresteder har også en rekke enkeltfag på engelsk eller tilbyr pensum og eksamen på engelsk. Det er enkelt å finne sommerkurs for å lære seg portugisisk.

Nyttige lenker


Spania

Akademisk kalender

Høstsemester: September/oktober – januar

Vårsemester: Februar – juni

Ved utveksling til Spania er det vanlig å utveksle et helt år eller kun vårsemesteret. Å ta kun høstsemesteret kan by på problemer i forhold til eksamensavvikling parallelt med studiestart ved NTNU.

Gradsstruktur

Bachelorgradene i Spania er fire eller femårige; Grado og Licenciado. En mastergrad kalles Máster og varer normalt i ett år. Spania jobber med en tilpasning av gradsstrukturen til Bolognaprosessen.

Credit system

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard, men vær oppmerksom på at noen læresteder i Spania bruker både egne belastningssystem og ECTS om hverandre. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. 1 credito tilsvarer 10 timers undervisning, og det er vanlig å ta mellom 60 og 90 creditos hvert akademisk år, som oftest 75.

Undervisning

Undervisningen foregår i all hovedsak på spansk, men flere og flere masterprogram tilbys på engelsk. Noen læresteder har også en rekke enkeltfag på engelsk eller tilbyr pensum og eksamen på engelsk. Det er enkelt å finne sommerkurs for å lære seg spansk. NTNU tilbyr også spanskkurs som man kan bruke for å forberede seg. Vær oppmerksom på at undervisning i Cataluña (f.eks. Barcelona) i stor grad foregår på katalansk, i tillegg til spansk og engelsk. Store deler av undervisningen i Baskerland/País Vasco foregår på baskisk, mens det samme gjelder for galisisk i Galicia. Valenciansk som snakkes i Valencia er derimot ikke et offisielt undervisningsspråk; her foregår undervisningen på spansk. I tilfeller hvor undervisningen går på regionale språk er det i stor grad opp til den enkelte professor hvilket språk han/hun ønsker å undervise på. Vanligvis kan imidlertid alle skriftlige arbeider leveres på spansk.

Nyttige lenker


Storbritannia

Akademisk kalender

Høstsemesteret: ca. medio/slutten av september til desember. NB! Noen læresteder har eksamen i januar.

Vårsemesteret: ca. midt januar til slutten av mai

Ved utveksling til Storbritannia er det vanlig å utveksle et helt år eller kun vårsemesteret. Å ta kun høstsemesteret kan by på problemer i forhold til eksamensavvikling parallelt med studiestart ved NTNU (dette gjelder ikke ved alle læresteder og studenter som vurderer utveksling kun på høsten bør sjekke eksamensdatoer og semestervarighet i forkant).

Gradsstruktur

Gradsstrukturen i England og Skottland er ulik, og dette er avgjørende for hvilket studieår studenter på utveksling velger fagene sine fra:

  • Bachelorgrad England, Wales og Nord-Irland: 3 år
  • Bachelorgrad Skottland: 4 år
  • Postgraduate = master. Varighet: 12 mnd. eller mer (taught/research master).
  • Postgraduate diploma/certificates – 9 mnd. (uten masteroppgave)

Ulike typer avtaler

Til forskjell fra resten av Europa er det ikke en like sterk tradisjon for inngåelse av Erasmusavtaler ved britiske læresteder. NTNU har en del Erasmusavtaler med britiske læresteder, disse finner du i avtaledatabasen. Disse avtalene er gjerne begrenset til kun 1 student per semester eller per år. I tillegg til Erasmusavtaler har NTNU en rekke bilaterale avtaler med britiske universiteter; såkalte Study Abroad avtaler. Studenter som benytter seg av disse avtalene får anledning til å studere ett semester eller ett år som Study Abroad student ved det aktuelle lærestedet. Som Study Abroad student betaler man skolepenger, men avtalene NTNU har innebærer en reduksjon på mellom 15 og 20 %. I tillegg kan du søke om NTNU-stipend for oppholdet. For at du som søker skal kunne få skolepengerabatt må søknaden sendes via Internasjonal seksjon.

Utenom avtale

Det er ikke uvanlig å utveksle utenom avtale til Storbritannia. De fleste lærestedene tar i mot studenter som Study Abroad studenter utenom avtale (evt. visiting students), og studentene må da betale skolepenger for oppholdet.

Credit system

60 ECTS = 60 sp

120 credits = 60 sp

Det kan også forekomme andre poengsystemer, se vår liste for oppdatert informasjon.

Søknadsprosedyrer

Studenter som søker til NTNUs avtalelæresteder (Erasmus eller Study Abroad avtaler) får informasjon fra Internasjonal seksjon om hvordan de søker direkte til lærestedet. Studenter som søker til læresteder NTNU ikke har avtale med må selv sjekke lærestedets søknadsfrister og prosedyrer.

Vanlige vedlegg til søknad er:

  • Personal Statement/Letter of Purpose: Motivasjonsbrev på ca 500 ord, der du beskriver hvorfor du har valgt å søke deg til dette lærestedet
  • Ett/To anbefalingsbrev

Skolepenger

Det er kun fullt fritak dersom man reiser som Erasmusstudent via en konkret Erasmusavtale. Studenter som reiser via Study Abroad avtaler får redusert pris på mellom 10 og 20% avhengig av avtalebetingelsene. Studenter som søker utenom avtale må betale full sats: Overseas Fee.

Språk

Til Storbritannia kreves det normalt ikke språktester ved utveksling innen avtale (TOEFL/IELTS)For søkere til NTNUs avtalelæresteder er det tilstrekkelig å legge ved bekreftet kopi av vitnemål som viser at du har oppnådd karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående skole. Dersom du ønsker å søke til et lærested NTNU ikke har avtale med må dette sjekkes.

Nyttige lenker


Tsjekkia

Akademisk kalender

Høstsemester: Fra medio september - februar

Vårsemester: Fra februar - juli

Gradsstruktur

Gradsstrukturen følger bachelor/masterstrukturen

Credit system

ECTS credits (European Transfer System) brukes som standard i Tsjekkia. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Undervisning

På grunn av at tsjekkisk hører blant språkene som krever mye forberedelse er tsjekkiske institusjoner flink i å tilby mange program på engelsk.

Nyttige lenker


Tyskland

Akademisk kalender

Høstsemester: Fra medio- oktober til medio-februar.

Vårsemester: Fra tidlig april til tidlig august. (Tyske universiteter arrangerer vanligvis eksamen slik at norske studenter er tidsnok tilbake ved hjemmeinstitusjonen)

Ved utveksling til Tyskland er det vanlig å utveksle et helt år eller kun vårsemesteret. Å ta kun høstsemesteret byr på problemer i forhold til semesterinndelingen.

Gradsstruktur

Ny standard for de fleste studieprogrammer er bachelor (3 år) og master (2 år). Flere universiteter holder derimot på å avvikle den gamle studiestrukturen. «Diplomstudiengang» brukes fortsatt i noen tilfeller og om det refereres til "Hauptsudium"er dette på masternivå.

Credit system

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes i økende grad som standard. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.  Begrep som brukes for studiepoeng er: LP (Leistungspunkte) eller ECTS credits. SWS refererer kun til antall timer per undervisningsuke og er ikke det samme som studiebelastning.

Undervisning

Flere og flere masterprogram tilbys på engelsk. Noen læresteder har også en rekke enkeltfag på engelsk eller tilbyr pensum og eksamen på engelsk. Det er enkelt å finne sommerkurs for å lære seg tysk. NTNU tilbyr også tyskkurs som man kan bruke for å forberede seg.

Antall studiepoeng per fag kan variere mye. Fagbeskrivelser finnes ofte i såkalte «Modulhandbücher», «Vorlesungsverzeichnis» eller Lehrangebot.

Nyttige lenker


Østerrike

Akademisk kalender

Høstsemester: oktober – januar

Vårsemester: mars - juli

Gradsstruktur

Østerrike følger bachelor-/master-strukturen.

Credit system

ECTS credits (European Transfer System) brukes som standard i Østerrike. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningsspråket er tysk men mange programmer tilbys på engelsk.

Nyttige lenker


Kontakt

Ta kontakt med en utenlandsveileder ved behov