Wikier

Lønn - for...

Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie

Oversikt over satser til pensjonspremie, fordelsbeskatning, og gruppelivspremie.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Pensjonsbestemmelser

Pensjonsbestemmelser i Statens Pensjonskasse.

Arbeidstakers premieandel = 2 % beregnet av brutto månedslønn.

Arbeidsgivers premieandel - år 2023: 8,8% (+14,1% arb.giv.avg)

For utregning av totale lønnskostnader, se eksempel på utregning i forbindelse med ompostering.

Gruppelivsordning

Gruppelivsordning - Statens personalhåndbok.

Satser for arbeidsgivers gruppelivspremie = arbeidstakers grunnlag for fordelsbeskatning

 • Kalenderåret 2022 (full premie kr 1.227 pr tilsatt)
 • Kalenderåret 2021 (full premie kr 1.227 pr tilsatt)

Historikk - Satser

Gruppelivspremie:

 • Kalenderåret 2020 (full premie kr 1.200 pr tilsatt)
 • Kalenderåret 2019 (full premie kr 1.200 pr tilsatt)
 • Kalenderåret 2018 (full premie kr 1.287 pr tilsatt) se PM-2017-15
 • Kalenderåret 2017 (full premie kr 1.250 pr tilsatt) se PM 2016-17
 • Kalenderåret 2016 (full premie kr 1.270 pr tilsatt) se PM 2015-8
 • Kalenderåret 2015 (full premie kr 1.265 pr tilsatt) se PM 2014-15
 • Kalenderåret 2014 (full premie kr 1.220 pr tilsatt) PM 2013-08
 • Kalenderåret 2013 (full premie kr 1.153 pr tilsatt) PM 2012-16
 • Kalenderåret 2012 (full premie kr 1.126 pr tilsatt) PM 2011-10
 • Kalenderåret 2011 (full premie kr 1.214 pr tilsatt) PM 2010-9
 • Kalenderåret 2010 (full premie kr 1.329 pr tilsatt) PM 2009-17
 • Kalenderåret 2009 (full premie kr 1.281 pr tilsatt) PM 2008-13
 • Kalenderåret 2008 (full premie kr 693 pr tilsatt) PM 2007-12

Pensjonspremie - Arbeidsgivers andel:

 • Fra 01.03.2022: 8,1% (+14,1% arb.giv.avg)
 • 2022: 8,70% (+14,1% arb.giv.avg)
 • 2021: 10,90% (+14,1% arb.giv.avg)
 • 2020: 13,30% (+ 14,1% arb.giv.avg)
 • 2019: 13,20% (+ 14,1% arb.giv.avg)
 • 2018: 12,35% (+ 14,1% arb.giv.avg)
 • 2017: 11,50% (+ 14,1% arb.giv.avg)
 • 2016: 12,30% (+ 14,1% arb.giv.avg)
 • 2015: 12,70% (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2014: 13,15% (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2013: 12.16 % (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2012: 12,09 % (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2011: 11,15 % (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2010: 13,00 % (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2009: 12,28 % (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2008: 10,41 % (+14,1 % arb.giv.avg)
 • 2007: 10,41 % (+14,1 % arb.giv.avg - Redusert sats over 62 år fjernet)
 • 2006: 10,62 % (+14,1 % arb.giv.avg med redusert sats (-4 %) for de over 62 år)

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret