Wikier

Lønn - ofte stilte spørsmål

Temaside lønn | Sider merket med lønn

English version – Salary - frequently asked questions

Når får jeg utbetalt overtid?

 • Overtid til teknisk-administrativt ansatte skal føres I Min Tid, og hvis timene blir godkjent av den ansatte innen 1. i hver mnd. blir det utbetalt på hovedlønna den 12. i hver mnd.
 • Overtid som føres I HR-Portalen (hovedsakelig vitenskapelig ansatte) kan bli utbetalt både på hovedlønnutbetaling eller på ekstralønnskjøringen (25. hver måned).

Når får jeg utbetalt reiseutlegg?

Reiseregninger og honorar blir utbetalt både på hovedlønnskjøringen (den 12. i hver mnd.) og på ekstralønnskjøringen (25. hver måned). Det er avhengig av når reiseregningen blir sendt inn og godkjent av leder i HR-Portalen.

Spørsmål om reiseregning: Tlf. 73 41 31 40 (man-fre) kl. 10.00-14.00

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har fått korrekt lønn?

Ta kontakt med din HR-medarbeider. De kan hjelpe deg med å finne ut hva som er feil. Du må passe selv om du har fått riktig lønn eller ikke, og melde selv feil til HR-medarbeider.

Hvordan endrer jeg personalia i HR-portalen? F.eks. kontonummer og adresse.

Dette endrer du selv i HR-Portalen i Min mappe. Bruk skjema Person og familieinformasjon, skriv inn Ny verdi på opplysningen du ønsker å endre og trykk til slutt Send.

Hvor finner jeg skjemaene mine (reiseregning, ferie, fravær, etc.)?

Skjemaene finner du i HR-Portalen under registrering (skjemaet ligger kun til den ansatte og blir ikke behandlet før den sendes videre til registreringskontroll).

Hva betyr de forskjellige statusmeldingene i HR-portalen når jeg sender inn skjema?

 • Under registrering - skjema ligger i din egen innboks og er ikke sendt til behandling. Registreringskontroll - skjemaet er sendt fra den ansatte og vil bli behandlet av Bot-Anna/Laila Robot
 • Retur registrering - skjemaet er sendt i retur til den ansatte. Du finner skjemaet i HR-Portalen under Venter på deg
 • Manuell kontroll lønn - skjemaet kunne ikke behandles maskinelt og blir nå behandlet av en attestant i Økonomiavdelingen
 • Retur HR konsulent/Retur variabellønnsattestant - skjemaet er sendt til en HR-konsulent/lønnsattestant som vil behandle det
 • Behandling variabellønnsattestant - skjema under behandling av en attestant og venter på avklaringer
 • Til kontroll leder - skjemaet er sendt fra attestant og til leder for kontroll og godkjenning
 • Overført - skjemaet er godkjent av leder. Der skjema medfører betaling ligger oppgaven i «kø» til utbetaling på neste mulige lønnsutbetaling (lønnskjøringsplan)

HR-Portalen sin visning av skjemaer på din ansattprofil.

Merk: Endre dato for å vise skjema fra et tidligere tidspunkt.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt din HR-medarbeider.

Er du ansatt ved:

 • Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
 • Fakultet for økonomi (ØK)
 • Fakultetsadministrasjonen (IV)
 • Institutt for marin teknikk (IMT)
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB)
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
 • IT-avdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen
 • HR- og HMS-avdelingen
 • Universitetsbiblioteket

Benytt følgende kontaktpunkter til tjenestesenteret:

 NTNU hjelp

1387 Visninger
Vedlegg