Wikier

Lønn - for...

Lønn - AA-register oversikt

Oversikt over gyldige bedriftsnumre for NTNU i Arbeidstaker-/Arbeidsgiver-registeret (AA-registeret).

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Bedriftsnummer for NTNU i AA-registeret

Gyldige bedriftsnr for NTNUs enheter - Enhetsregisteret

Ved innsendelse av data til NAV-etaten må hver avdeling/fakultet påse at det gyldige bedriftsnummeret for enheten er påført.

AA-registerets bedriftsnumre er tilknyttet NTNUs organisasjonsnummer og ble endret 1.1.2002, sist pr 01.02.2016 fusjonsvirksomhetene. Arbeidstaker-/Arbeidsgiverregisteret er NAV-etatens sentrale register, og bedriftsnummeret skal alltid oppgis ved rapportering til NAV-etaten! (NTNUs juridiske organisasjonsnr 974767880 er felles for alle virksomheter, men skal IKKE brukes i denne sammenheng.) Statistisk sentralbyrå administrerer og tildeler spesifikke bedriftsnr.