Wikier

Praksis i...

Læringsplattform for praksis i grunnskolelærerutdanningene

Universitetets læringsplattform

Vi benytter infokanalen Praksisweb for å gi informasjon til studenter, oppfølgingslærere og praksislærere. Her ligger det bl.a. oversikter over praksislærere, praksisgrupper, praksisskoler, viktige lover og regler og diverse skjema:

  • Praksiskontrakt
  • Tvilsmelding om skikkethet
  • Praksisrapporter (også midtveisrapport)
  • Planleggingsdokument
  • Møteplan og praksisperioder
  • Praksisgrupper

Gruppefunksjonen Teams skal brukes for å samarbeide mellom studenter, praksislærere og oppfølgingslærere. Den enkelte praksisgruppe oppretter et prosjektrom hvor praksislærer og oppfølgingslærer inviteres inn. Dette rommet kan både brukes til faglig samarbeid og som kommunikasjonskanal mellom studentgruppe, praksislærer og oppfølgingslærere. Både studenter, praksislærere og oppfølgingslærere må sjekke både Praksisweb og Teams med jevne mellomrom.

  • Om Teams ikke fungerer for praksislærer, kan praksislærer invitere studenter og oppfølgingslærer inn i den plattformen skolen bruker.
2605 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Praksis