Wikier

Kvalitetssikre eksamensoppgave

Feil i en eksamensoppgave kan i verste fall medføre at eksamen må tilbys på nytt med det ekstra arbeid og forsinkelser det medfører, ikke minst for studentene. Alle som lager og leverer eksamensoppgaver må derfor ta en kvalitetssjekk av oppgaven. English: Quality assurance of examination question papers.


Sjekkliste for emneansvarlig

 • Alle oppgaver skal bruke standard forsidemal.
 • Både oppgaven og sensurveiledningen skal drøftes med og kvalitetssikres av en annen fagperson innen fagområdet. Dette skal dokumenteres, enten ved signatur på oppgaven eller via epost til kontaktperson på fakultetet.
 • Eksamensoppgaver skal av sikkerhetsmessige grunner ikke sendes via epost, men leveres på annen måte til instituttet.

Se også: Støtte til emneansvarlig ved gjennomføring av eksamen

Sjekkliste for instituttet

 • Hvert institutt har en person med ansvar for at eksamensoppgaver leveres på riktig sted innen fristen. Ved endring av kontaktperson: Send navn, telefon og e-postadresse til eksamen@adm.ntnu.no.
 • Kontaktpersonen skal signere i eget signaturfelt på eksamensoppgaven og slik gå god for at oppgaven er i henhold til opplysningene gitt på forsiden.
 • Alle eksamensoppgaver skal ha tosidig trykk. Dette for å spare papir og utgifter, men også for å redusere mulighet for feil i kopiering.
 • Frist for levering til eksamenskontoret er fem virkedager før eksamen.

Sjekkliste for feilfri eksamensoppgave

En eksamensoppgave uten feil er:

og har forside som er korrekt på disse punktene:

 • emnekode og emnenavn
 • navn og telefonnummer til faglig kontakt under eksamen
 • dato, årstall og semester
 • eksamenstid
 • hjelpemiddelkode/tillatte hjelpemidler
 • målform og språk
 • antall sider med og uten vedlegg

Ansvar

 • Instituttleder har ansvar for at eksamensoppgaver blir levert i samsvar med vedtatte rutiner.
 • Fakultetene har ansvar for at instituttene har rutiner for kvalitetssikring av innholdet i eksamensoppgavene.

Se også

2217 Visninger