Wikier

Klokkeprøver

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å redusere risiko for støyskade for personer som oppholder seg i bygninger hvor det utføres klokkeprøver. Den omfatter medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Varsling av klokkeprøver

Se retningslinje for varsling stans/test av teknisk anlegg

Utførelse av klokkeprøver

skal utføres i januar/februar

Verneutstyr

Riktig hørselsvern skal brukes

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 30.04.2013

Erstatter: 10.9.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D16