Wikier

Jordfeilsøking

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å redusere risiko for brannskade og strømgjennomgang til den som utfører jobben. Den omfatter medarbeidere ved faggruppe Elektro i Seksjon for teknisk drift.

Alle medarbeidere ved faggruppe Elektro er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Jordfeilsøking (AUS)

Det skal utføres sikker jobbanalyse før arbeidet starter.

Personlig verneutstyr som skal brukes:

  • Flammesikkert arbeidstøy
  • Hjelm med visir og hørselsvern
  • Spenningsisolerende hansker ved tilkobling av signalgiver

Godkjent utstyr i minimum kategori 3 skal brukes.

Det skal alltid være to elektrikere ved jordfeilsøking.

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: DE04