Wikier

Instruert personell elektriske anlegg

Retningslinje for instruert personell elektriske anlegg.

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er sikkerhet ved arbeid på eller nær elektriske anlegg. Den om fatter alle medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

For å bli godkjent som instruert personell elektriske anlegg skal

  • kurs for instruert personell være gjennomført
  • instruks for instruert personell ved NTNU være signert og gjennomgås en gang i året
  • FSE- og førstehjelpskurs være gjennomført (ikke være eldre enn 12 måneder)

Hjelp

  • Instruks for instruert personell ved NTNU

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D20