Wikier

Råd og utval ved HF

Instituttleiarmøtet - HF

(Videresendt fra Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF)

Siden er under arbeid

Alt om råd og utvalg | Råd og utvalg ved HF

Instituttleiarmøtet er et rådgivande organ for dekanen ved Det humanistiske fakultet.

Instituttleiarmøtet 2023

Klikk her for å sjå sakslister, sakspapir og referat

Eldre referat og sakspapir kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen.


Instituttleiarmøtet blir halden høsten 2023 kvar 2. uke (oddetallsuker) frå 15.08.23.


Rådgivande organ - HF


Ut over dette vil andre aktuelle saker kome til i løpet av hausten, desse vil kome fram når dagsorden for møtet blir delt på Innsida.


Instituttleiarmøtets samansetning frå 01.08.21

Dekanat og administrativ leiar

Instituttleiarar

Studentrepresentantar:

  • Lasse Zetterlund
  • Håkon Gravem Isaksen