Wikier

Råd og utval ved HF

Instituttleiarmøtet - HF

(Videresendt fra Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF)

Siden er under arbeid

Alt om råd og utvalg | Råd og utvalg ved HF

Instituttleiarmøtet er et rådgivande organ for dekanen ved Det humanistiske fakultet.

Instituttleiarmøtet 2022

Klikk her for å sjå sakslister, sakspapir og referat

Eldre referat og sakspapir kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen.


Instituttleiarmøtet blir halden hausten 2022 kvar 2. uke (oddetallsuker) frå 30.08.22, med eit ekstra møte 23.08.22.


Saker som skal drøftes i ILM hausten 2022 før behandling i FakultetsstyretDato
Studieporteføljen
Strategisk personalplan
Midlertidighet
Periodeplan 2023-2026
Korleis jobbar me med BOTT ØL og UH Sak

Ut over dette vil andre aktuelle saker kome til i løpet av hausten, desse vil kome fram når dagsorden for møtet blir delt på Innsida.


Instituttleiarmøtets samansetning frå 01.08.21

Dekanat og administrativ leiar

Instituttleiarar

Studentrepresentantar: