Wikier

Nettpublisering -...

Innhold og målgrupper for NTNUs kanaler i sosiale medier

Her finner du en oversikt over hvilket innhold som publiseres i de overordna sosiale medie-kanalene til NTNU, hvem som er målgrupper og hvem som administrerer de ulike kanalene.

Informasjonen under er delvis utdatert. Siden er under arbeid.

Facebook

NTNU har per januar 2024 fire overordnede sider:

NTNU

 • Innhold: Nyhetssaker fra NTNU, forskningssaker fra Gemini, innhold fra fagmiljøene, bilder og videoer av det som rører seg på NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Siden skal vise mangfoldet på NTNU.
 • Målgrupper: Allmennheten.
 • Administreres av: Espen Skagen.

NTNU (Engelsk)

 • Innhold: «Norgesreklame» og engelsk informasjon som er særlig relevant for internasjonale studentene og ansatte. Siden administreres av Internasjonal seksjon.
 • Målgrupper: Potensielle og eksisterende internasjonale studenter og ansatte ved NTNU.
 • Administreres av: Espen Skagen.

NTNU i Ålesund og NTNU i Gjøvik

 • Innhold: Lokal informasjon til studenter og ansatte, og nyheter om og fra campus. Deler også relevante saker fra NTNU-siden.
 • Målgrupper: Studenter i Ålesund/Gjøvik, regionen og lokalt næringsliv.
 • Administreres av: Kommunikasjonsmedarbeidere i Ålesund og i Gjøvik: Merete Nyheim

NTNU Neste Stopp

 • Innhold: NTNUs rekrutteringsside, der potensielle studenter får et innblikk i hvordan det er å studere på NTNU og gis anledning til å stille spørsmål til eksisterende studenter. Siden administreres av Avdeling for studenttjenester.
 • Målgruppe: Potensielle søkere til NTNUs grunnstudier.
 • Administreres av: Espen Skagen.

YouTube

Twitter

NTNU har per november 2018 to overordnede Twitter-kontoer:

NTNU

 • Innhold: Denne kontoen skal brukes til å dele nyhets- og forskningssaker som er skrevet på norsk, samt å dele og løfte fram det NTNUs ansatte og ledere mener og engasjerer seg i. I tillegg er NTNUs Twitter-konto en svært viktig kanal i krise og beredskapssituasjoner.
 • Målgrupper: Primært beslutningstagere som politikere og bedriftsledere, men ellers alle som er interessert i nyheter og forskning om og fra NTNU.
 • Administreres av: Espen Skagen.

NTNUnorway

 • Innhold: Denne kontoen skal brukes til å dele nyhets- og forskningssaker som er skrevet på engelsk, samt å dele og løfte fram det NTNUs ansatte og ledere mener og engasjerer seg i.
 • Målgrupper: Primært beslutningstagere som politikere og bedriftsledere, alumner, internasjonale samarbeidspartnere og representanter fra EU-systemet.
 • Administreres av: Espen Skagen.

LinkedIn

 • Innhold: NTNUs overordnede mål på LinkedIn er å bygge omdømme, slik at NTNU framstår som en attraktiv arbeidsplass og studiested. Innholdet som publiseres vil derfor være alt som kan underbygge dette.
 • Målgrupper: alumner, nåværende studenter, potensielle studenter og potensielle doktorgradskandidater, samarbeidspartnere, arbeidslivet, beslutningstagere, kandidater til stillinger, framtidige arbeidsgivere for NTNU-studenter og potensielle etter- og videreutdanningsstudenter.
 • Administreres av: Espen Skagen.

Instagram

NTNU har to overordnede Instagram-kontoer:

NTNU

 • Innhold: bilder og videoer fra NTNUs campuser, forskningsmiljø, ansatte og studenter.
 • Målgrupper: Alle som er interessert i se bilder av og fra NTNU, NTNUs ansatte og studenter, allmennheten.
 • Administreres av: Espen Skagen.

NTNU Student

 • Innhold: bilder og videoer fra NTNUs campuser, forskningsmiljø, ansatte og studenter.
 • Målgrupper: Potensielle søkere til NTNUs grunnstudier.
 • Administreres av: Espen Skagen.

Se også

Kontakt

Espen Skagen

2777 Visninger

Child Pages (1)