Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Oversikt over HR-medarbeidere ved IE-fakultetet

HR-seksjonen ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) sitter med spesialistkompetanse innen ulike HR-områder. Vi bistår og støtter oppunder våre institutters daglig drift. Vi er opptatt av et godt samarbeid for å yte den beste servicen for kjernevirksomheten.

Nedenfor finnes en oversikt over hvem som gjør hva i HR-seksjonen ved IE, slik at du lettere kan ta kontakt med riktig person for korrekt bistand. For innspill til selve nettsiden send e-post til rekrutteringsteam@ie.ntnu.no

Overordnet ansvar for HR og HMS ved IE (personalansvar for seksjonens ansatte): Seksjonssjef Cathrine Haugan Grønvik

HR-seksjonen på IE består av to team, HR-Støtteteamet og rekrutteringsteamet:

HR-støtteteamet:

  • Støtte i midlertidig vitenskapelig og administrative rekrutteringsprosesser (alt fra utlysning til ansettelse) som postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent, samt øvrige midlertidige stillinger. Vi sørger for at prosessen følger de sentrale og lokale retningslinjer som gjelder for denne type saker.
  • Støtte til ledere og ansatte innenfor diverese personaladministrative oppgaver.

HR-støtteteamet kontaktperson per enhet:

-Fakultetsadministrasjonen: Wenche Myklebust Olsen

-Institutt for datateknologi og informatikk: Kenneth Hågensen

-Institutt for elektrisk energi: Signe Johanne Talukder

-Institutt for elektroniske systemer: Kenneth Hågensen

-Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi: Signe Johanne Talukder

-Institutt for IKT og realfag: Signe Johanne Talukder

-Institutt for matematiske fag: Wenche Myklebust Olsen

-Institutt for teknisk kybernetikk: Wenche Myklebust Olsen

-Generell HR-støtte ved behov: Ta kontakt med HR-seksjonssjef Cathrine Haugan Grønvik for bistand.

Rekrutteringsteamet (strategisk HR og organisasjonsutvikling):

  • Støtte innen faste-og årsemålsstillinger innen vitenskapelig og administrative rekrutteringsprosesser som faglige rådgivere og prosessledere (fra strategisk bemanningsplan til ansettelse). Vi skal sikre at NTNU sine prosedyrer, lover og regelverk blir fulgt og overholdt.
  • Støtte innen strategisk HR som omfatter lederstøtte og lederutvikling, opplæring av medarbeidere og ledere, organisasjonsutvikling-, kvalitets- og forbedringsarbeid.

HR-rekrutteringsteamet kontaktpersoner: Oddrun Husby, Guro Børseth Paaske, Heidi Thorsen, Maren Skuterud Rasmussen (I permisjon).

Ved generelle spørsmål omkring faste- og åremålsstillinger send epost til rekrutteringsteam@ie.ntnu.no.

Andre henvendelser vi bistår med:

For alle ansatte, ta kontakt med Tjenestesenteret via NTNU hjelp (eller på e-post lonnhr@hr-hms.ntnu.no, telefon 73 41 31 40 er åpen mandag til fredag kl. 09.00-14.30) hvis du har spørsmål om:

Ved spørsmål om ePhorte skal Doku kontaktes via NTNU hjelp

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold