Wikier

HMS-seksjonen

HMS-seksjonen har ansvar for NTNUs HMS-system. Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved NTNU, er en del av HMS-seksjonen. HMS-seksjonen gir råd og bistår ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i forebyggende arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og bidrar til å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

English version - The HSE section

Temaside om HMS | HMS retningslinjer | Sider merket med HMS

HMS-system

HMS-seksjonen administrerer og utvikler

Møtearenaer

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Strålevernmatrisen – for strålevernkoordinatorer på fakultetene og i fellesadministrasjonen
 • Stoffkartotekmatrisen – for stoffkartotekkontakter på fakultetene og i fellesadministrasjonen
 • Sentralt HMS- og beredskapsforum – for HMS-koordinatorer på fakultetene og i fellesadministrasjonen samt ansatte med spesielle roller i beredskapsarbeidet.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)

Bedriftshelsetjenesten kan tilby bistand innenfor:

 • Arbeidsmedisin
 • Ergonomi
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Yrkeshygiene

Kurs

HMS-seksjonen tilbyr kurs innenfor flere ansvarsområder. Se kompetanseutvikling ved NTNU. HMS-seksjonen kan utvikle kurs etter hvilke behov enhetene har.

HMS-seksjonen samarbeider med

 • Interne enheter ved NTNU
 • SINTEF
 • Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
 • Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • NAV
 • Arbeidstilsynet

Kontakt

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

3431 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS
Tagger
hms