Wikier

HMS ved Eiendomsavdelingen

(Videresendt fra HMS ved Campusservice)

HMS for medarbeidere i Eiendomsavdelingen.

Under samlesiden for felles retningslinjer for HMS ved NTNU finner du blant annet retningslinjer og informasjon rundt graviditet, førstehjelp, helseundersøkelser, rus, HMS-runder m.m.

Temaside om HMS | Sider merket med Campusservice | Sider merket med HMS | Sider merket med arbeidsflyt

HMS-mål i Eiendomsavdelingen

HMS-arbeidet i Eiendomsavdelingen omfatter utarbeidelse av retningslinjer for å ivareta sikkerheten ved avdelingen, bidra til et godt fysisk arbeidsmiljø og til gode psykososiale forhold. HMS-arbeidet ved Eiendomsavdelingen er en del av NTNUs HMS-arbeid. Målene med HMS-arbeidet er nedfelt i NTNUs HMS-politikk.

Felles HMS-retningslinjer for Eiendomsavdelingen

Skjema for dokumentert opplæring i HMS-retningslinjene

Retningslinjer for din rolle

Hvem gjør hva i HMS-arbeidet

HMS-roller i Eiendomsavdelingen

HMS ved NTNU

HMS for medarbeidere ved NTNU

Lover, forskrifter og NTNU-bestemmelser