Wikier

Child Pages (4)

 • Forskings- og utviklingsutvalet - HF

  Råd og utvalg HF | Råd og utvalg NTNU Forskings- og utviklingsutvalet (FoU-utvalet) er oppretta for leiarperioden 01.08.2021–31.07-2025 og leia av prodekan for forsking og formidling. Mandat...

 • Fra innlevering til disputas - HF

  English version: From submision to defence at HF Denne siden inneholder informasjon rettet mot doktorgradskandidater ved Det humanistiske fakultet som har levert doktorgradsarbeidet sitt. Ser du...

 • Skjema doktorgrad - HF

  English version: PhD forms - Faculty of Humanities Kontakt fakultetet dersom du har spørsmål eller utfordringer med utfylling av skjema. Oppstart Søknad om opptak (pdf, må lastes ned for å fylles...

 • Søknad om forlenget ansettelse som stipendiat grunnet korona - HF

  Stipendiater ved Det humanistiske fakultet kan søke om forlenget ansettelse ved forsinkelser direkte relatert til koronapandemien. Søknader skal sendes inn ved hjelp av søknadsskjema og må være...