Wikier

Nettpublisering -...

Håndtering av feil eller mangler på Studier A-Å

En veiledning for nettredaktører om håndtering av feil og mangler på Studier A-Å liste på eksternweb. Veiledningen krever pålogging.

Innhold i Studier A-Å er bygget på fra autoritative data og opplysninger fra FS. Dynamikken i dataflyten fra FS til Liferay (ntnu.no) sørger for at utvalg fullstendig, at URLen til studiet er unik og forutsigbar, og at både navn og gradstype er konsekvent fra system til stystem.  

****Problemer:

  1. Klikk på studiet fører tilbake til studiet A-Å
  2. Feil navn vises i Studier A-Å
  3. Studiet bør ikke være i liste
  4. Studiet mangler i liste

Feil navn

Dersom studieprogram vises på A-Å men har feil navn, kontakt FS-hjelp med spørsmål om justeringer til "Navn" eller "Navn - Vitnemål". Navneendringer utover stavefeil må godkjennes av studiedirektør/NTNU-styret. ("Navn - Vitnemal" er også i bruk ved produksjon av vitnemålet, så det er ikke bare å endre.) Etter et navn er endret i FS, tar det et døyn før endringen blir synkronisert ut til andre systtemer. 

Navnet kommer fra FS. Se felt "Navn" i skjermbildet under.  Dersom et alternativt er registreres i "Navn - Vitnemål", dette blir brukt på A-Å liste.

Skjermbilde: FS felt for navn

Bør ikke være i liste

Dersom studiet skal ikke være med i A-Å liste, ta kontakt med FS-hjelp (fshjelp@adm.ntnu.no) og be dem endre publiseringsflag i FS til "N" (se bildet under). Etter status flag er endret til nei, det tar 24 timer før studieprogram er fjernet fra liste.