Wikier

Fravær av nøkkelpersonell

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å holde kritiske driftsoppgaver og - systemer i gang for å ivareta HMS og NTNUs interesser og verdier. Den omfatter medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Linjeleder skal sørge for

  • å ha skriftlig oversikt over kritiske driftsoppgaver, -systemer og nøkkelpersonell med stedfortredere på hvert sitt område og gjøre denne kjent i Campusservice
  • å etablere en prioritert oversikt over stedfortredere
  • gi nødvendig opplæring til stedfortredere
  • stedfortreder kan ved behov være eksternt firma/rammeleverandør

Ved fravær skal medarbeider

  • varsle nærmeste leder om fraværet og kritiske driftsoppgaver som må følges opp
  • hvis mulig, informere stedfortredere for å ivareta kritiske driftsoppgaver

Nærmeste leder skal forsikre seg om at stedfortreder er varslet.

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D06