Wikier

Forskningstermin og andre forskningsopphold i utlandet og koronavirus

På denne siden finner du prinsipielle avklaringer og informasjon på hvordan forskningstermin og andre forskningsopphold i utlandet skal vurderes før de kan gjennomføres.

Temaside om forskningstemin | Sider merket med forskningstermin

English version - Sabbatical abroad and the coronavirus

Tekst basert på vedtak fra rektor av 01.10.2021 (pdf).

Forskningstermin og andre forskningsopphold i utlandet fra 1. oktober 2021

Med utbruddet av koronapandemien innførte Utenriksdepartementet (UD) et globalt reiseråd, hvor alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige ble frarådet. Våren 2021 besluttet rektor å åpne opp for mulighet til å gjennomføre nødvendige forskningsopphold i utlandet, med særskilte krav til individuell vurdering av hvert enkelt opphold. Rektorvedtaket ble videreført for høsten 2021 (30/2021).

Utenriksdepartementets globale reiseråd ble opphevet 1. oktober

Med regjeringens gjenåpning av samfunnet lørdag 25. september- «En normal hverdag med økt beredskap» ble det vurdert at det ikke lenger er grunnlag for ett felles globalt reiseråd. UD går nå tilbake til å gjøre en vurdering av om hvert enkelt land skal ha reiseråd. Pandemi- og helsesituasjonen vil være del av vurderingen sammen med sikkerheten i landet.

Med bakgrunn i gjenåpningen av samfunnet og fjerning av UDs globale reiseråd opphever NTNU gjeldende rektorvedtak om forskningstermin og andre forskningsopphold i utlandet.

Forskningstermin og andre forskningsopphold i utlandet kan nå gjennomføres i henhold til følgende føringer.

 • Alle ansatte som reiser på forskningsopphold i utlandet skal følge UDs reiseråd.
 • Arbeidsgiver og den ansatte må sørge for at den ansatte har tilfredsstillende trygde -og forsikringsdekning under oppholdet.
 • Mange land har fortsatt tiltak og restriksjoner knyttet til covid – 19- pandemien. Alle ansatte må sette seg inn i og sjekke lokale myndigheters råd dit man skal.
 • Ansatte må ta hensyn til, og vurdere folkehelseinstituttets generelle smitteråd for reiser:
  • Alle ansatte må vurdere risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
  • Risiko for å bli rammet av reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
  • Risiko for manglende kapasitet i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
  • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Fakultetene må ta stilling til om de ønsker å dekke eventuelle ekstrakostnader knyttet til utenlandsopphold som skal gjennomføres. Dette kan være kostnader knyttet til avbrudd av utenlandsopphold grunnet koronapandemien, karantenehotell mm.