Wikier

Forskningsstipend

Denne siden handler om forskningsstipend, forskuddsutbetaling av forskningsstipend og dokumentasjon når du trenger ved forskningsstipend

Enlish: Sabbatical fundings

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Forskningsstipend

Felles retningslinjer for forskningtermin ved NTNU - internasjonal mobilitet. Gjelder fra 1.1.2016.

Tildeling av støtte til forskningstermin gjøres fakultetsvis

Stipend

Stipendordninger og finansieringsmuligheter finner du i Forskningsrådets stipendbase (Euraxess). Stipend eller tilskudd til arbeidet kan være både skattefritt og skattepliktig.

Ordene «stipend» og «tilskudd» har like bruksområder. Som regel betyr det at midlene er øremerket et bestemt formål. Du må i utgangspunktet skatte av stipend eller tilskudd. Kan du dokumentere at du har ekstra kostnader, skattlegges normalt bare overskuddet.

Husk å sende inn et oppgjørsskjema som dokumenterer bruken av midlene. Legg ved alle kvitteringer fra forskningsoppholdet ditt i dette skjemaet.

Oppgjørskjema, tilskudd til forskningstermin (doc)/Oppgjørsskjema, tilskudd til forskningstermin (odt) .

Stipend er skattepliktig når

  • det gis i tilknytning til arbeid eller virksomhet
  • utbetales som personlig, økonomisk hjelp

Stipendet blir helt eller delvis skattefritt dersom betingelsene for trekkfritak er der (se avsnitt under). Trekkpliktig del av stipendet vil da skattes som inntekt ved skatteberegningen. Du må selv kreve fradrag for eventuelle utgifter i skattemeldingen.

Trekkpliktige stipend registreres i årsoppgaven: Fastlønn, post 2.1.1. (i skattemeldingen).

Betingelser for trekkfritak

Beløpet uten skattetrekk kan utbetales hvis disse betingelsene er oppfylt:

  • Stipend dekker merutgifter som er nødvendige grunnet jobben.
  • Beløpet dekker kun merutgifter du har ved utøvelsen av formålet for stipendet. Dette kan være reise, opphold og jobbrelaterte utgifter.
  • Det ikke er grunn til å tro at beløpet gir et overskudd.
  • Du lager en rapport etter oppholdet der du dokumenterer alle utgiftene dine.

Trekkfrie stipend registreres i årsoppgaven: Stipend (føres ikke i skattemeldingen)

Utbetaling

Forskuddsutbetaling, bruk skjema for forskuddsutbetaling. Se veiledning for reiseforskudd.

Legg ved oversikt over forventede utgifter (prognose) i forskuddsbilaget for vurdering av skattetrekk. Forskuddsbetalt støtte påføres dato for avsluttet opphold.

Dokumentasjon

Ta vare på alle kvitteringer på utgifter knyttet til forskningsoppholdet ditt. Du må dokumentere bruken av midlene du har fått for at arbeidsgiver skal kunne vurdere skattetrekkplikten. Skatteplikten forsvinner kun når midlene dekker nødvendige merutgifter ved oppholdet. Kvitteringene skal sendes inn sammen med oppgjørsskjema. Nærmere beskrivelse se pkt Skatt-Dokumentasjon - Forskningsguide USA

Se også

Skatt og utenlandsopphold