Wikier

Forsikringer under utenlandsstudier

På denne siden finner du informasjon om forsikringer ved utveksling. Du er selv ansvarlig for å ha god nok reise- og sykeforsikring under studietiden din i utlandet.

This page in English

Lenke til temaside om utenlandsstudier.

Sykeforsikring via Lånekassen

Har du et EØS-statsborgerskap og mottar lån og stipend fra Lånekassen blir du automatisk sykeforsikret under studieoppholdet. Bekreftelse på forsikringen sendes automatisk fra HELFO etter at lånesøknaden er behandlet. Hva sykeforsikringen dekker kan du lese mer om på helsenorge.no.

Men merk at du i visse tilfeller må søke om frivillig medlemskap for å være medlem, selv om du får støtte fra Lånekassen.

Frivillig medlemskap i folketrygden

Studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste den automatiske trygdedekning ved utenlandsopphold. Dette gjelder også studenter studenter med utenlandsk statsborgerskap som mottar støtte fra Lånekassen. Tar du lønnet arbeid i utlandet kan du også miste støtten.

  • Utenlandske statsborgere må søke om frivillig medlemskap i folketrygden for å få de samme rettighetene. Dette gjøres via Nav Internasjonalt. Medlemskapet er gratis, så lenge du ikke tjener penger i utlandet.
  • Studenter med EØS-statsborgerskap som ikke mottar støtte fra Lånekassen, er medlemmer av folketrygden i løpet av studieopphold under 12 måneder. Skal du være lenger enn 12 måneder i landet, må du søke om frivillig medlemskap i folketrygden.
  • Medlemskapet i folketrygden kan opphøre automatisk hvis du tar deg jobb i utlandet under studiene, eller dersom du av andre grunner blir omfattet av trygdeordningen i studielandet. Du må søke om frivillig medlemskap i folketrygdenfor å beholde medlemskapet.

Europeisk helsetrygdkort

Bestill Europeisk helsetrygdkort hvis du skal studere i et EU/EØS-land. Kortet dokumenterer at du har krav på nødvendig medisinsk behandling.

Utvidet reiseforsikring

Utvidet reiseforsikring er nødvendig i tillegg til sykeforsikringen.

Merk: NTNU forventer at studenter som reiser på utveksling under koronapandemien har reiseforsikring som dekker kostnader i forbindelse med Covid-19-relatert sykdom. Dette er studentens ansvar å påse.

Forsikring for praksisstudenter

Ansvars- og ulykkesforsikring

Det kan også være nødvendig med "ansvars- og ulykkesforsikring" når du er i praksis. Dette gjelder spesielt for helse- og sosialstudenter, men kan også gjelde andre. Du er selv ansvarlig for å undersøke og skaffe de riktige forsikringene, men du kan ta kontakt med din veileder på fakultet/institutt/studieprogram for mer informasjon.

Hvis du mottar lønn eller har avsluttet studiene dine

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen er vanligvis pliktige medlemmer av Folketrygden. Men, hvis du mottar du lønn, eller har praksisopphold etter avsluttet grad (såkalt Erasmus Recent Graduate Students), er du ikke lenger dekket. For å beholde medlemskapet under oppholdet i utlandet, må du søke om frivillig medlemskap i Folketrygden.

Du er selv ansvarlig for å undersøke med Folketrygden.

Skjema

Se også

Kontakt

Internasjonal seksjon