Wikier

Student ved IDI

Fordypning og forberedende prosjekt for Datateknologi og Informatikk - IDI

English page

På denne siden finner du informasjon som gjelder siste studieår for 5- og 2-årig datateknologi og master i informatikk.

Fordypning og forberedende prosjekt skal gi forståelse og kompetanse innenfor et forholdsvis spesialisert fagfelt, og legge en solid teoretisk plattform for masteroppgaven.

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med MTDT | Se sider merket med MIDT | Se sider merket med MSIT

 

Datateknologi fordypning:

Informatikk forberedende:

Prosjekt - praktisk gjennomføring

 • Tenk på hva du ønsker å ha som tema for ditt prosjekt og din masteroppgave
 • Velg tema du finner motiverende og relevant
 • Delta på informasjonsmøter i forkant av valg av prosjekt
 • Velg prosjekt i samråd med veileder
 • Lever prosjektrapport
 • Vurder om du ønsker å videreføre prosjektet ditt til masteroppgaven du skal skrive

Se frister og datoer i tidsplan-tabellen nederst på siden 

 

Informasjonsmøte

Studieadministrasjonen på IDI vil holde et informasjonsmøte på våren (mars) i 4. år/1. år.
Invitasjon til møtet vil komme på e-post. 

 

Velkomstmøter

Fagenhetene holder velkomstmøter med sine studenter i begynnelsen av april, hvor du får mer informasjon om prosjektvalgene. 

De ulike studieretningene/hovedprofilene på datateknologi og informatikk er tett knyttet til fagenhetene på Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) - se tabellen nedenfor for oversikt over studieretninger og fagenheter. Prosjektet ditt skal normalt være innenfor den fagenheten studieretningen din tilhører. 

Studieretninger med tilhørende fagenhet

Studieretning Studieprogram Fagenhet
Algoritmer og datamaskiner Datateknologi, før 2024 Beregning (COMP)
Databaser og søk Datateknologi
Informatikk
Data og kunstig intelligens (DART)
Effektive datasystemer Datateknologi, fra 2024 Beregning (COMP)
Innvevde systemer Datateknologi, før 2024 Beregning (COMP)
Interaksjonsdesign, spill- og læringsteknologi Informatikk Informasjonssystemer og systemutvikling (ISSE)
Kunstig intelligens Datateknologi
Informatikk
Data og kunstig intelligens (DART)
Programvaresystemer Datateknologi
Informatikk
Informasjonssystemer og systemutvikling (ISSE)
Visuell databehandling Datateknologi, fra 2024 Beregning (COMP)

 

Valg av prosjekt

Prosjektet kan skrives alene eller i gruppe på inntil to personer.

Før velkomstmøtet med fagenheten anbefaler vi deg å se på prosjektforslagene i prosjektdatabasen.

Etter 1.april kan du registrere inntil 5 prosjektønsker i prioritert rekkefølge.
Både prioritering og prosjektvalg kan endres inntil en veileder har gitt deg et tilbud.

På velkomstmøtene bør du ta kontakt med veilederne som har lagt ut prosjekter. De er der for din skyld. 
Du kan allerede på velkomstmøtet avtale prosjekt med veileder. 

Frist for valg av prosjekt i prosjektdatabasen er 21.mai
Etter at veileder har tilbudt oppgaven i prosjektdatabasen må du inn på nytt og akseptere den.  

Husk å vurderingsmelde deg i Studentweb (TDT4501/IT3915) 

 

Oversikt over prosjektoppgaveforslag

Registrer inntil 5 prosjektønsker

Prosjektet velges i vårsemesteret i 4. år/ 1. år.

 

Levere prosjekt

Prosjektrapporten (PDF-fil) leveres digital i Inspera. Innleveringsfrist vil være synlig i studentweb.

Dersom veileder krever ytterligere dokumentasjon leveres det samtidig på e-post til veileder. 

Minimumskrav for prosjektrapportens forside:

 • Prosjektets tittel
 • Fordypningens emnekode og navn
 • Semester og år
 • Studenten(e)s navn
 • Hovedveileders navn

Innleveringen er onsdag i uke 50 i siste studieår. 

Har du spørsmål? Kontakt studier@idi.ntnu.no

 

Teoriemne - praktisk gjennomføring

 • Avtale med veileder for prosjekt hvilke moduler som vil passe for deg
 • Registrere deg på to moduler
 • Delta på muntlig eksamen, eventuelt levere skriftlige arbeider dersom veileder har valgt denne løsningen

Se frister og datoer i tidsplan-tabellen nederst på siden 

Teoriemnet TDT4506 er obligatorisk for datateknologistudenter
Teoriemnet IT3020 er valgfritt for informatikkstudenter

Begge emnene inneholder to teorimoduler som må være bestått for å bestå emnet. 

 

Valg av moduler som skal inngå i teoriemnet

Hvilke moduler du skal velge avtales med veileder for prosjektet.
Moduler kan velges fra 1. juni - 30. september.

Oversikt over moduler

NB! Husk også å vurderingsmelde deg i Studentweb (TDT4506/IT3020) 

 

For studenter ved andre studieprogram

Har du gjort avtale om å ta en eller begge modulene i fordypningsemnet ditt ved IDI, skal du registrere dette.

NB! Hvis du skal ta moduler hos IDI, må du avklare med studieveileder ved ditt studieprogram. 

 

Registrer dine modul eller moduler

 

Eksamen i teoriemne

Eksamensformen i emnet er muntlig, men i noen moduler vil karakteren fastsettes på bakgrunn av skriftlige arbeider.

En muntlig eksamen foregår slik:

 • Oppmøtetidspunkter sendes til din NTNU epost ([brukernavn]@stud.ntnu.no)
 • Første eksamen kan starte allerede kl. 08:00
 • Siste eksamen kan vare til kl. 19:00
 • Eksamen i begge modulene kan avholdes samme dag
 • Hver muntlig eksamen varer i ca. 15 - 30 minutter

Eksamen avholdes i månedsskiftet november/desember.

Begge moduler må være bestått for å få karakter i emnet.

Ved stryk eller gyldig forfall avholdes utsatt eksamen i august året etter i den eller de modulene som ikke er bestått.

Spørsmål? Kontakt studier@idi.ntnu.no

 

Om fordypning, forberedende og veien videre

Fordypning og forberedende prosjekt skal gi forståelse og kompetanse innenfor et forholdsvis spesialisert fagfelt, og legge en solid teoretisk plattform for masteroppgaven.

 

Faglig innhold og læringsutbytte

Les mer om det faglige innholdet og læringsutbyttet på emnesiden til det aktuelle emnet:

 

Selvplagiat

Når du starter arbeidet med masteroppgaven din er det viktig at du er bevisst på hvordan du bruker materiale fra fordypningsprosjektet/forberedende prosjekt, klargjøring rundt dette leser du i notatet fra Studieprogramansvarlige for datateknologi og informatikk om selvplagiat (PDF-notat fra IDI).

Har du spørsmål om notatet om selvplagiat kan du ta kontakt med studieprogramansvarlig for Informatikk (Dag Svanæs) eller studieprogramansvarlig for Datateknologi (Patrick Mikalef).

 

Bruk av kunstig intelligens

Når du leverer masteroppgaven din, må du også levere et skjema hvor du forklarer hvordan du har brukt kunstig intelligens i oppgaven din. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med skjemaet før du starter med arbeidet med både fordypningsprosjekt/forberedende prosjekt og masteroppgaven slik at du kan notere underveis hva du har benyttet deg av.

Deklarasjon om KI-hjelpemidler (PDF-skjema fra IE-fakultetet).

Har du spørsmål om skjemaet for deklarasjon om KI-hjelpemidler kan du kontakte nestleder for utdanning Rune Hjelsvold.

 

Masteroppgave

Arbeidet med prosjektet legger som oftest grunnlaget for masteroppgaven. Prosjektet må være bestått for å kunne starte arbeidet med masteroppgaven.

Tidligere masteroppgaven finner du på NTNU Open

Tidsplan

Dato Beskrivelse

Mars

Felles informasjonsmøte om fordypning og masteroppgave.
 
1. april Prosjektdatabasen åpnes for registrering.
Starten av april Velkomstmøter med fagenhetene 
21. mai  Registrer dine prosjektønsker
Du kan registrerer inntil 5 prosjektønsker.
22. mai Veiledere får mulighet til å godkjenne og tilby prosjekt du har ønsket.
Før semesterstart

Aksepterer ett av dine tilbud om prosjekt.

Semesterstart

Undervisning i modulene starter normalt i løpet av uke 34. Du får varsel om oppstart for dine moduler.

15. september

Frist for oppmelding til emner på Studentweb.

Slutten av november/starten av desember. Eksamen i de to modulene i teoriemnet. Se eksamensinfo på emneside.
Onsdag i uke 50 Frist for innlevering av prosjekt er kl 14.00.
3 uker + 10 dager grunnet jul  Sensurfrist for prosjektet