Wikier

HMS ved IV

Feltkort for IV-fakultetet

Feltkort

Flere av instituttene ved IV fakultetet har etablert digitale løsninger for feltkort, som kan benyttes av både deltager og leder av feltarbeid.

Institutt for energi- og prosessteknikk

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Institutt for geovitenskap og petroleum

Institutt for konstruksjonsteknikk

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Hvis ditt instiutt ikke er oppført her, må du fortsatt benytte gammel papirløsning:

Field cards

Several of the departments at the Faculty of Engineering have established digital solutions for field cards, which can be used by both participants and leaders of fieldwork

Department of Energy and Process Engineering (EPT)

Department of Civil and Environmental Engineering (IBM)

Department of Geoscience and Petroleum (IGP)

Department of Structural Engineering (KT)

Department of Mechanical and Industrial Engineering (MTP)

Department of Manufacturing and Civil Engineering

If your department is not listed here, you must still use the old paper-based solution:

1634 Visninger

Child Pages (1)

  • Feltkort for IGP

    Denne siden er under arbeid 01.03.23 Innholdsfortegnelse [-] Utfylling av feltkort Feltkurs med risikomoment Feltkurs uten risikomoment Feltkurs i vårsemester med leder (brukernavn) Utfylling av...