Wikier

Ergonomi - HMS

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. 

Følgende retningslinjer med tilhørende prosedyrer er gjeldende for ergonomi ved NTNU:

Retningslinjer og prosedyrer

HMS-retningslinje gjelder for hele NTNU og gir føringer til hva som skal gjøres i gitte situasjoner. 

HMS-prosedyre beskriver hvordan man skal utføre en oppgave/aktivitet. 


Faglig bistand

HMS-seksjonen og Bedriftshelsestjenesten (BHT) kan bistå enhetens HMS-arbeid innen ergonomi.

I HMS-seksjonen finner man arbeidsgivers interne fagspesialister innen ergonomi. Her er  ansatte ved HMS-seksjonen med spesialkompetanse innen ergonomi.

I BHT har personalet en fri og uavhengig stilling. Personalet i BHT har taushetsplikt. Her er ansatte ved BHT med spesialkompetanse innen ergonomi.

Informasjon, tips og råd innen ergonomi