Wikier

Endringer i ph.d.-forskriften på grunn av koronaviruset

Informasjon om endringer i gjennomføring av digitale disputaser og ph.d.-utdanningen på grunn av koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende med ofte stilte spørsmål og svar.

English version: Changes in the PhD Regulations due to the coronavirus

Temaside om doktorgrad

Rektorvedtak

Den ekstraordinære situasjonen på grunn av koronaviruset medfører behov for midlertidige bestemmelser til ph.d.-forskriften. Rektor har fastsatt midlertidige bestemmelser som åpner for unntak fra ph.d.-forskriften, se vedtak:

Rektorvedtak – Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen grunnet den ekstraordinære situasjonen med koronavirus (pdf). Rektorvedtaket trer i kraft omgående og gjelder fra vedtaksdato og til den 15. september 2020.

Rektors vedtak ble forlenget 10. november 2020 frem til 15. september 2021 (pdf).

Rektorvedtaket ble på nytt forlenget frem til 15. januar 2022: Rektorvedtak - Forlengelse av ekstraordinært tiltak på grunn av koronavirus til 15 januar 2022 (pdf).

Rektorvedtaket ble på nytt forlenget frem til 15. september 2022: Rektorvedtak - Forlengelse av midlertidig forskrift til 15. september 2022 på grunn av koronavirus (pdf).

Fakultetene har ansvar for gjennomføring

Selv om føringene er sentrale (se vedtak i lenken over) så er det fakultetene som er ansvarlig for gjennomføring av disputasene, og ph.d.-kandidatene bes kontakte sine kontaktpersoner/ph.d.-administrasjonen på respektive fakulteter.

Gjennomføring av disputaser

NTNU ønsker å gjennomføre alle disputaser så langt det lar seg gjøre under koronapandemien, og så lenge ph.d.-kandidaten ønsker det selv. Dersom gjeldende smittevernregler tillater det kan disputaser gjennomføres fysisk. Dersom fysisk disputas ikke er mulig har vi lagt til rette for at disputaser kan gjennomføres halv eller heldigitalt.

Tilrettelegging av disputas skal skje i god dialog med kandidaten.

Det er ønskelig at disputasen gjennomføres med kandidat og administrator fysisk til stede for å kunne ivareta kandidaten på en god måte. Opponenter kan være med på egnet digitalt verktøy med toveiskommunikasjon dersom det ikke lar seg gjøre at de er til stede.

I de tilfeller der kandidaten ikke kan være fysisk til stede på grunn av koronautbruddet, kan kandidaten delta på egnet digitalt verktøy med mulighet for toveiskommunikasjon. Veileder bevitner at det er riktig kandidat.

Kravet til offentlig disputas er tilfredsstilt ved digital disputas når offentligheten gis mulighet til å følge disputasen digitalt og på den måten også gis anledning til å kommentere ex auditorio. Dersom det er begrensning på antall personer som kan være til stede i disputasrommet må disputasen gjøres tilgjengelig gjennom for allmennheten gjennom egnet digitalt verktøy med mulighet for toveiskommunikasjon.

Ofte stilte spørsmål

Jeg skal snart disputere - vil disputasen gå som normalt?

NTNU har sagt at alle disputaser skal gå som planlagt så lenge kandidaten ønsker det selv, og det er mulig å legge til rette med digitalt verktøy. Så langt det lar seg gjøre skal disputaser gjennomføres med kandidat og administrator fysisk tilstede. Opponenter er med på egnet digitalt verktøy med toveiskommunikasjon. Publikum følger disputas på egnet digitalt verktøy med toveiskommunikasjon.

Dersom kandidaten ikke kan være fysisk tilstede på grunn av koronautbruddet, kan kandidaten delta på egnet digitalt verktøy. Veileder bevitner at det er riktig kandidat.

Ta kontakt med ditt fakultet eller institutt for å planlegge disputasen. Se lenke under kontakt nederst på siden.

Hva er egnet digitalt verktøy?

NTNU anbefaler Zoom til gjennomføring av disputaser, men Skype og Teams kan også fungere. Kandidaten blir enig med egen administrasjon om hva som er best å bruke.

Zoom er robust og har bra lydkvalitet. Mer informasjon om Zoom.

Det er administrasjonen på ditt fakultet eller institutt som oppretter et Zoom møte for en disputas. Det bookes et og samme møte for prøveforelesning og disputas dersom de utføres på samme dag. Administrasjonen sørger også for god organisering og møteledelse under disputasen. I de fleste tilfeller vil det gjøres en digital test et par dager før disputas for å sikre at alle som må være med på disputasen klarer å koble seg opp.

Tips og råd ved bruk av Zoom

Se side om bruk av Zoom i disputaser.

Hvor mye IT support får vi til disputasen?

Administrasjonen på ditt institutt eller fakultet vil sørge for en god dialog med IT, så ta kontakt med administrasjonen på ditt institutt eller fakultet for å vite mer. IT vil sørge for at verktøy virker og veiledning i bruken av digitalt verktøy. Alle rom kan i utgangspunktet brukes, men IT har også en oversikt over de rommene som er spesialtilpasset.

Hva om det digitale ikke fungerer på disputasdagen?

NTNU gjør sitt beste for at alt skal fungere på disputasdagen, men det kan oppstå uforutsette ting som unormal tung belastning på nettet etc. Dersom det digitale fungerer slik at alle viktige personer som kandidat, opponenter og administrator er med, vil disputasen gå som normalt. En disputas skal være offentlig, men dersom det i forkant er lagt til rette for at tilhørere kan delta men det digitale ikke fungerer på selve dagen, vil disputasen gå uten tilhørere for å ta hensyn til kandidaten som har lagt ned store forberedelser for å kunne gjennomføre disputasen.

Dersom en disputas mot formodentlig ikke skulle bli gjennomført må ny dato for disputas settes opp så snart som mulig. Prøveforelesningen trenger ikke å være offentlig. Derfor kan prøveforelesning spilles inn slik at kandidaten ikke trenger å forberede en ny prøveforelesning.

Hva skjer om jeg blir forsinket i arbeidet med doktorgraden på grunn av koronautbruddet?

Eventuelle forlengelser av stipendiatstillingen din vil gjøres i samråd med HR, og vanlige regler for arbeidstaker gjelder sammen med de ekstraregler som myndighetene fastsetter. Utover dette jobber NTNU videre med å finne ut av alle problemstillinger og håndtering av forlengelser av stipendiatstillinger.

Forlengelser av studieretten på ph.d.-programmet vil gjøres i samråd med ditt fakultet. Har du allerede fått forlenget studieretten og nærmer deg maksimal studietid på seks år, kan studieretten forlenges utover seks år dersom det oppstår forsinkelser på grunn av koronautbruddet.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med ph.d.-administrasjonen på ditt fakultet.

Se også:

Slik kan du søke om forlenget ansettelse som stipendiat - grunnet korona

Forlengelser for stipendiater