Wikier

Ektefelles eller partners karriere under utenlandsopphold

Skal du på forskningstermin og skal ha med ektefelle/partner som ønsker jobb eller utdannelse? Her finner du en rekke lenker som kan hjelpe.

English version - Your spouse's or partner's career during your sabbatical

Temaside om Forskningstermin | Sider merket med forskningstermin

Er din ektefelle/partner forsker?

Dersom din ektefelle/partner også er forsker, kan det være lurt å kontakte de diverse fagmiljøene og vise interesse under utenlandsoppholdet deres. Vedkommende kan også lete etter relevant arbeid her:

Stipend og finansiering

Se siden om forskningsmidler for mulige stipend- og finansieringsløsninger.

Andre stillinger

Kanskje forskningsinstitusjonen i landet du skal jobbe i kan tilby din ektefelle/partner en administrativ stilling? Du kan også sende åpne søknader og opprette kontakt med de aktuelle fagmiljøene.

Europa

  • Jobbportalen Euraxess
  • Euraxess services network kan sette din ektefelle/partner i kontakt med diverse veiledningstjenester i landet dere skal bo i.
  • Eures formidler ledige stillinger i Europa og delvis i resten av verden. Rådgiverne tilbyr veiledning etter behov underveis i søknadsprosessen.

Utenfor Europa

Du trenger arbeidstillatelse for å jobbe utenfor Europa. Kontakt det aktuelle landets ambassade for nærmere informasjon.

Frivillig arbeid

Aktuelle stillingsdatabaser for frivillig arbeid:

Utdanning i utlandet

Se mulighetene for å ta høyere utdanning i utlandet.

Statens lånekasse har lån- og stipendordninger for studieprogram i utlandet.

Hjemme med barn

Les om hvilke muligheter og rettigheter dere har dersom dere får et barn under forskningsoppholdet.