Wikier

Child Pages (22)

 • Anbefalt praksis for nettbaserte økter

  På denne siden finner du praktisk informasjon i forbindelse med planlegging og gjennomføring av nettbaserte økter. Engelsk versjon – Recommended practice for online sessions Innholdsfortegnelse [-]...

 • Bruke multimedia i undervisningen

  Tips til deg som ønsker å utforme et undervisningsopplegg ved hjelp av multimedia. Med multimedia mener vi alt læremateriell som har i seg både tekst, lyd og bilder eller grafikk. Det kan være...

 • Bruke video til undervisning og læring

  Denne sida inneheld tips og informasjon om video i undervisninga, og korleis du som driv med undervisning kan bruke video som verktøy til læring saman med studentane dine. Temaside om nettbasert...

 • Feedback og digital feedback

  Tips til hvorfor og hvordan du som underviser kan bruke feedback og digital feedback til å øke studentenes læringsutbytte. Temaside om læringsstøtte-for undervisere Innholdsfortegnelse [-] Feedback...

 • Interaksjon og samhandling i nettbaserte økter

  På denne siden finner du tips om hvordan du kan legge til rette for interaksjon og samhandling i nettbaserte økter. Engelsk versjon – Interaction and collaboration in online sessions...

 • Lage podcast til bruk i undervisning

  Denne wikien har blitt opprettet som et bidrag til «Lær deg nettbasert undervisning» Du kan enkelt lage lydfil eller podcast selv! Innholdsfortegnelse [-] Slik lager du podcast Forberedelser...

 • Lær deg nettbasert undervisning

  Denne siden tas ned. Gå til https://i.ntnu.no/nettbasert-undervisning English version: Guidelines for online teaching  

 • Nettbasert undervisning - anbefalt programvare

  Lagring av opptak av undervisning, Oversikt over systemer NTNU har støtte for og databehandleravtale med. Innholdsfortegnelse [-] Ta opp video Anbefalt hjemmefra Anbefalt fra campus Alternativ...

 • Nettbasert undervisning - anbefalt utstyr

  Denne siden viser anbefalinger av utstyr egnet for bruk til opptak og sanntidsundervisning fra hjemmekontoret. Temaside: Nettbasert undervisning Se også: Undervisning fra hjemmekontor English...

 • Nettbaserte undervisning - anbefalinger for studenter

  Her kan du lese om hvordan å få det beste ut av en digital studiehverdag som student ved hjelp av nødvendig utstyr, maskinvare og gode vaner. English version - Online teaching - recommendations for...

 • Oppmøteregistrering i digital undervisning

  På denne siden finner du en oversikt over hvordan du kan registrere oppmøte i digital undervisning i Blackboard Collaborate, Zoom, og Panopto. Innholdsfortegnelse [-] Blackboard Collaborate...

 • Personvern i nettbasert undervisning

  Veiledning for hvordan du ivaretar personvern i nettbasert undervisning. Innholdsfortegnelse [-] Opptak av nettbasert undervisning Strømming av nettbasert undervisning Opptak - med eller uten...

 • Planlegg undervisning med SALSA

  Under arbeid 09.03.23 Innholdsfortegnelse [-] SALSA kategoriene SALSA metodikken SALSA arbeidsflater Analogt SALSA brett Digitalt SALSA brett SALSA på 1-2-3 Forberedelser Steg 1 Steg 2 Steg 3 SALSA...

 • Planlegge undervisning høsten 2020

  Hvordan kan du flytte undervisningen din på nett? Hvilke aktiviteter kan du gjøre på campus? Hvordan kommer du i gang? Planlegging av høstens undervisning vil for mange innebære en god del...

 • Retningslinjer og regelverk for digital undervisning

  Under arbeid 07.07.2020

 • Samskriving for undervisere

  Informasjon om samskriving for deg som underviser og hvordan bruke dette til å bedre læringen for studentene dine. English version - Collaborative writing Temaside om læringsstøtte - for...

 • Tips til gode presentasjoner

  Tips til hvordan lage gode presentasjoner og sørge for at presentasjonene dine fungerer for alle (universell utforming). Tilbake til Presentasjonsverktøy til undervisning Innholdsfortegnelse [-]...

 • Undervisnings- og emnedesign

  Under arbeid 08.07.2020

 • Undervisningsmetoder og -trender

  Under arbeid 07.07.2020

 • Universell utforming av digitale læringsressurser

  Innholdsfortegnelse [-] Om universell utforming av digitale læringsressurser Hva innebærer universell utforming for deg som underviser? Andre ressurser Universell utforming handler om å utforme...

 • Videokonferanse-vett-reglene

  For at alle skal kunne få en så god opplevelse av å delta i videobasert kommunikasjon, foreslås det følgende retningslinjer for videomøter, -veiledning, -undervisning og opptak av...

 • Webinar som digital læringsarena

  Denne wikien forklarer kort hva et webinar er, beskriver forskjellige bruksområder for webinarer, gjennomgår sentrale moment i planleggingen av et webinar, og gir praktiske retningslinjer for...