Wikier

Digital sikkerhetshendelse

Her finner du informasjon om hvordan du kan varsle om hendelser relatert til informasjonssikkerhet og personvern.

Temasider: InformasjonssikkerhetIT-hjelp | Sider merket Digital Sikkerhet

English version - Digital Security Incident

Send varsel om en digital sikkerhetshendelse

En digital sikkerhetshendelse kan oppstå som følge av et dataangrep, teknisk svikt, eller feilhandlinger. Digitale sikkerhetshendelser relatert til NTNUs datasystemer og digitale infrastruktur sendes som et varsel til NTNU SOC. NTNU Sikkerhetsoperasjonssenter (NTNU SOC) er en egen faggruppe i Seksjon for digital sikkerhet.

Det er viktig at NTNU SOC varsles før du gjør egne grep:

Send varsel om digital sikkerhetshendelse med kryptert E-post

Hvis du ønsker å sende informasjon som er Fortrolig, eller Strengt Fortrolig kan e-posten krypteres med PGP (offentlig nøkkel): 0xEFF99109C95AF4BF 

Les mer om kryptering av e-post.

Er det sikkerhetshendelse eller avvik?

Er du usikker på om det er en sikkerhetshendelse eller et avvik? Les mer om avvik her

Eksempler på en sikkerhetshendelser:

  • du har blitt utsatt for svindelførsk via e-post/sms (Rapporter mistenkelig epost)
  • du har blitt lurt til å gi fra deg informasjon som brukernavn, passord, kreditkort
  • du har mistet eller blitt frastjålet personlig IKT utstyr
  • du mistenker virus eller skadevare på IKT utstyr

Kontakt

NTNU SOC er en operativ beredskapsfuksjon som arbeider med deteksjon, analyse, koordinering og håndtering av digitale sikkerhetshendelser på NTNU. NTNU SOC er NTNUs registrerte hendelseshåndterings team (CSIRT/CERT) og samarbeider med andre sikkerhetsteam i UH-sektoren, samt nasjonale sikkerhetsteam.Har du spørsmål, ta kontakt med NTNU SOC: