Wikier

Digital eksamen - eksamensark som skal skannes

På denne siden finner du som er student viktig informasjon om bruk av eksamensark som skal skannes. Arkene skannes i etterkant av eksamen, for en digital sensureringsprosess.

English version - Digital school exam - use of sheets for scanning

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

 Logg inn i Inspera - student

Skannede papirbesvarelser kan benyttes som et supplement til digital eksamen ved eksempelvis komplekse figurer eller beregninger. Arkene som brukes til denne typen eksamener er litt ulike vanlige eksamensark. Man kan benytte vanlig penn eller blyant på eksamen.

Oppgaver og oppgavekoder

På hvert ark skal det fylles ut en oppgavekode i tillegg til informasjon om emne, eksamen og kandidatnummer. Disse kodene er unike for hver student og hver enkelt oppgave. Oppgavekoden finner du:

Digital eksamen: Til høyre under oppgaven, se skjermbildet nedenfor. Trykk på "Vis oppgavekode", så dukker koden opp:

Kodene er unike for hver oppgave, det er derfor viktig at du starter på nytt ark for hver oppgave! Vær obs på at også deloppgaver kan ha egne koder, i de tilfellene starter man også på et nytt ark.

Utfylling av svarark

Svararkene skal leses optisk, og det er viktig at du fyller ut alle feltene på svararket. Følgende felt skal fylles ut:

  • Dato
  • Emnekode
  • Kandidatnummer
  • Oppgavenummer
  • Sidetall (antall sider i hele besvarelsen, ikke per oppgave)
  • Oppgavekode:

Eksempler på utfylte kodefelt:

Kopi av besvarelse

Ved innskanning av papirbesvarelser benytter vi ikke gjennomslagsark. Som student leverer du inn besvarelsen din og finner en kopi av denne på https://ntnu.inspera.no så raskt besvarelsen er skannet inn. Dette skjer vanligvis påfølgende virkedag, avhengig av kapasitet.