Wikier

Nettpublisering -...

Bruke bilder i nyhetssaker

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bruke bilder til nyhetssaker.

Temaside om formidling | Sider merket med nyheter

Eksisterende bilder

Er du interessert i å benytte eller videreformidle bilder som NTNU har tatt tidligere?

NTNUs bildebase FotoWare inneholder tusenvis av bilder. Logg på med Feide (hvis du ikke allerede er pålogget).

Nye bilder

Tips hvis du skal ta bilder eller få en fotograf til å ta bilder:

  • Tenk over hva som er viktig for saken å få tatt bilde av (personer, bygg, sted etc.)
  • Ta gjerne litt varierte bilder (folk/portretter, oversiktsbilder, detaljer/tett på)
  • Innhent navn på sentrale personer på bildene (noter navn, sjekk program, nettsider etc.)

Hvis du skal leie inn en fotograf, ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsmedarbeider.

Husk å ivareta personvernet i tråd med GDPR (EUs forordning for personvern fra 25. mai 2018), se side om personvern og GDPR.

Se også framgangsmåte for hvordan du innhenter samtykke og håndtering av samtykket ved fotografering, filming og lydopptak.

Lagre de nye bildene

Bildene lastes som regel opp i FotoWare. Fakultetene har egne FotoWare-ansvarlige, og de finner veiledning til FotoWare her.

Bilder som lagres i FotoWare må merkes godt. Noe merking gjør man i opplasting og noe merking gjør man etter opplasting.

Husk også her å ivareta personvernet i tråd med GDPR.

Se også

Kontakt

3495 Visninger