Wikier

Brannvest

Du bestiller brannvest ved å sende inn en behovsmelding i e-vaktmester

Skriv ut et brannkort med rutinebeskrivelse ved brann. Fest dette til vesten, slik at du har rutinebeskrivelsen lett tilgjengelig om det skulle oppstå brann.

 
Har du bæreseler til bruk ved evakuering i bygget ditt?
 

Kontakt