Wikier

Bestille kompendium

Følgende retningslinjer for produksjon og bestilling for NTNU. Universitetsbiblioteket (UB) står for produksjonen av kompendiene. Det tilbys kun kompendier i digitalt format. Bestilling før angitte frister gir garantert levering før semesterstart.

In English: Order a compendium

Les om hvordan du lager kompendium eller bokutdrag til studenter

Universell utforming

Fra høsten 2021 vil kompendier produsert av NTNU Universitetsbiblioteket være universelt utformet. Det vil si at innsendte tekster vil bli tagget og OCR-behandlet (skannede kopier blir omgjort til søkbar tekst). Målet med dette er å oppnå grønt nivå i Blackboard Ally. Blackboard Ally er et verktøy som sjekker om emnemateriell er universelt utformet og gjør det mulig for studentene å få tilgang til innholdet i alternative formater, for eksempel lyd.

Vær nøye med kvaliteten på kopier du sender inn. Send så ryddige kopier som mulig, og unngå håndskrevne kommentarer og understrekninger.

Kompendiene vil bli levert som en mappe med en innholdsfortegnelse og hver enkelt tekst som egen fil. Det er viktig at kompendiefilene lastes opp i emnerommet i Blackboard for at studentene skal få tilgang til alternative formater via Ally.

Bestill kompendium

Bestill kompendium hos NTNU Universitetsbiblioteket på følgende måte:

Bestillingsskjema (lastes ned og fylles ut elektronisk) sendes til kompendier@ub.ntnu.no

Dette må du oppgi når du bestiller kompendium

 • Faglærers navn, kontaktinformasjon, institutt/fakultet.
 • Bestillers navn og kontaktinformasjon (om annen enn faglærer).
 • Emnekode og navn på emnet.
 • Emnets semester og år.
 • Antatt antall studenter som følger emnet.
 • Publikasjonene som ønsket tekstutdrag hentes fra må sendes med, i original eller som svært gode kopier. Unntak gjøres dersom teksten er benyttet tidligere i kompendium og UB allerede har filene.
 • Spesifikasjon av innhold som faglærer allerede har rettighetene til å spre og kopiere.
 • Innholdsfortegnelse som Word-fil.
 • Riktige og dekkende referanser for tekstutdragene.
 • Ved endringer av tidligere kompendium: Hvilke endringer som er gjort – hvilke artikler som skal ut, og hvilke som skal inn.

Frister

 • Bestillingsfrist for garantert levering innen semesterstart er 1. mai for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.
 • Kompendier som bestilles etter garantifristen blir produsert i den rekkefølge bestillingene mottas.
 • UB vil gjøre sitt ytterste for at kompendiet skal bli ferdig så fort som mulig.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.