Wikier

Basware PM - Innkjøp

Veiledninger til NTNUs innkjøpssystem Basware PM for NTNU sine bestillere.

Sider merket regnskap | Regnskap-rutinestøtte

 Logg deg på Basware PM | Pålogging krever at du benytter VPN.

Videoguide: Låst bruker eller førstegangs pålogging? (Youtube)

Meldingskanaler

Leverandører

Hente statistikk for bruk av NTNUs innkjøpsrutiner- for ledere

Opplæring for bestillere og systemrekvirenter

Se også

Kontakt

For brukerstøtte og henvendelser rundt Basware PM, kontakt Økonomiavdelingen: