Wikier

Basware CM - kontrakt

Behandling av fakturaer knyttet til faste avtaler som mobiltelefon, avisabonnement osv.

Logg inn i Basware CM

 Logg deg på Basware CM

Meldingskanaler

Meld inn og endre kontrakt

Brukerveiledninger

Opprette kontrakt

Ta kontakt med din bestiller fra listen under for å få opprettet kontrakt:

Kontakt

For brukerstøtte og andre henvendelser om Basware CM, kontakt Økonomiavdelingen: