Wikier

Avtrekksskap i laboratorier og verksted

Denne siden er erstattet med følgende side: Retningslinje for avtrekkskap


Samleside for retningslinjer om avtrekksskap i laboratorier og verksted ved NTNU. 

English version - Fume cupboards in laboratories and workshops

Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Avtrekksskap er den viktigste verneinnretningen i mange laboratorier. Avtrekksskapet skal forhindre at brukeren puster inn helsefarlige og irriterende damper og støv. Det skal også forhindre at eksplosive gassblandinger oppstår.

Disse retningslinjene gjelder kun for avtrekksskap, ikke for LAF- og sikkerhetsbenker. Se Lab- og verkstedhåndboka (kap. 6.2) for nærmere beskrivelse.

Retningslinjer for avtrekksskap ved NTNU

Standard og veiledninger om avtrekksskap

NS-EN 14175 - Avtrekkskap (Norsk og europeisk standard for avtrekkskap, engelsk tekst). Finn standard for avtrekksskap.

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

HMS-koordinatorer ved NTNU

HMS-avdelingen

Driftsavdelingen, NTNU

 • Teknisk beredskap: 918 97 335
 • Teknisk service og tiltak: Trond Haugen, tlf. 918 97 223
 • Dokumentasjon: Per Gjengår, tlf. 918 97 218

Driftsservice, St. Olavs Hospital

Varsle kundesenteret om feil på tlf. 06750.

Ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid, varsle teknisk vakt på tlf. 995 84 151.

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSR62 - ePhorte 2014/3970

1628 Visninger

Child Pages (6)

 • Ansvar og oppgaver for avtrekksskap

  Denne siden er erstattet med følgende side: Retningslinje for avtrekkskap Retningslinjen beskriver ansvarsfordeling og oppgaver knyttet til avtrekksskap i laboratorier og verksted. Gjelder for...

 • Bruke avtrekksskap

  Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for arbeid i avtrekkskap Retningslinjen beskriver riktig måte å arbeide på i avtrekksskap. Gjelder for ansatte og studenter. English version:...

 • Kjøpe inn eller fjerne avtrekksskap

  Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for anskaffelse, flytting eller fjerning av avtrekkskap Retningslinjen gjelder for ledere eller ansatte med ansvar for flytting eller innkjøp...

 • Kontrollere avtrekksskap

  Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for kontroll av avtrekkskap Retningslinjen gjelder for de som har fått tildelt oppgaven med å kontrollere avtrekksskap fra sin leder. English...

 • Sikkerhetskrav til avtrekksskap

  Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for arbeid i avtrekkskap For at et avtrekkskap skal være trygt å bruke er det satt bestemte krav til arbeidsåpning, lufthastighet og kontroll...

 • Tiltak og varsling ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap

  Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for arbeid i avtrekkskap Retningslinjen beskriver hva du skal gjøre ved utløst alarm eller avbrudd i ventilasjon samthvordan du melder inn...