Wikier

English version – Ashes

Programinformasjon

Ashes er programvare som utfører integrerte analyser av vindmøller på land og offshore. Ashes gir deg nå muligheten til å lagre modeller til skyen, som videre kan deles med andre for samarbeid.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes av flere institutter ved IV-fak, blant annet Inst. for energi- og prosessteknikk. Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved IV-fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Ashes hos Simis AS


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

737 Visninger