Wikier

Lønn -...

Arbeidsavtale for studentassistent

Her finner du en arbeidsavtale du kan bruke når du skal skrive kontrakt med en lærings- eller studentassistent.

Temaside ansette medarbeider | Sider merket med studieassistent

Vi anbefaler at du bruker den digitale avtalen for å oppnå rask behandling og utbetaling for studenten. Denne løsningen gir minimalt med manuell saksbehandling og sikrer personvernet. Løsningen fungerer for alle som har feide-bruker.

Avtaler

Sist endret 23.06.2020