Wikier

Arbeid i kum

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å redusere risiko for personskade ved arbeid i kum. Den omfatter alle medarbeidere som arbeider i kum ved Seksjon for teknisk drift i Campusservice.

Alle medarbeidere ved faggruppe Rør er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Arbeid i kum

 • Det skal alltid være minst 2 medarbeidere til stede ved entring av kum
 • Flergassmåler og frisklufttilførsel ved hjelp av vifte skal alltid brukes før entring
 • Ved nødvendig entring ved gass i kummen, må brannvesenet varsles

Påkrevd verneutstyr ved endring av kum mindre enn 3 meter

 • Personlig verneutstyr
 • Flergassmåler

Tilgjengelig verneutstyr

 • Sperremateriell ved arbeider i vei
 • Mobiltelefon
 • Løftesele og tau
 • Vinsj med komplett løfte anordning

Tilleggskrav ved arbeid i kum med dybde mer enn 3 meter

 • Løfteutstyr over kummen skal monteres
 • Medarbeider som skal ned skal ha løftesele tilknyttet løfteutstyret

Områdesikring

 • Hvis kum er åpnet skal den merkes med sperrebukk/sperrebånd
 • Ved arbeid i kum på fortau, gangveg og veg, skal bilens varsellys (gul blink) benyttes

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: D19