Wikier

Arbeid i hovedtavlerom

Retningslinje for arbeid i hovedtavlerom, for medarbeidere i faggruppe Elektro.

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å redusere risiko for ulykker for medarbeidere i faggruppe Elektro. Den omfatter medarbeidere ved faggruppe Elektro i Seksjon for teknisk drift.

Alle medarbeidere ved faggruppe Elektro er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Medarbeider skal

  • alltid utføre sikker jobbanalyse for arbeidet starter
  • varsle fagleder hvis man kommer over utstyr som er lagret i hovedtavlerom

Det skal alltid være to medarbeidere ved feilsøking og sikringsskifte

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: Ny

Nr: DE01