Wikier

Ansattmobilitet

Ansatte ved NTNU har mulighet til å søke finansiering gjennom Erasmus+ for undervisnings- eller opplæringsopphold ved et lærested hvor det eksisterer en Erasmusavtale i Europa.

Information in English: Staff mobility


Formelle krav

  • Både akademisk ansatte og teknisk-administrativt ansatte ved NTNU kan søke
  • Krav til varighet: opptil to måneder (utenom reise). Du kan få finansering for opptil 14 dager.
  • For undervisningsopphold er det krav om minimum åtte undervisningstimer per uke. Det er også mulig å kombinere undervisning med opplæring, og da kan antallet undervisningstimer reduseres tilsvarende
  • Den ansatte er selv ansvarlig for å ta kontakt og avtale dato for oppholdet med lærestedet i utlandet før søknad om ansattmidler kan fylles ut/sendes inn
  • Les detaljert nødvendig informasjon her: Grant agreement model for Erasmus+ staff mobility for teaching and training

Finansiering

Du kan få mellom 100 og 130 EURO per dag for opphold, avhengig av destinasjon (i opptil 14 dager). I tillegg kan du få reisestøtte.

Sats per destinasjonslandSats per dag
Danmark, Finland, Island, Irland, Luxembourg, Sverige, Liechtenstein, partnerland fra region 14€ 130
Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia, Hellas, Spania, Kypros, Nederland, Malta Portugal, partnerland fra region 5€ 115
Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Polen, Romania, Solvakia, Slovenia, Nord-Makedonia, Tyrkia, Serbia€ 100

Reisestøtte blir gitt basert på Europakommisjonens avstandskalkulator.

AvstandEngangs reisesum
Mellom 100 og 499 km€ 180
Mellom 500 og 1999 km€ 275
Mellom 2000 og 2999 km€ 360
Mellom 3000 og 3999 km€ 530
Mellom 4000 og 7999 km€ 820
8000 km eller lenger€ 1100

Søknad

  • Du finner søknadsskjemaet her.
  • Søknadsfrist: åpen, men først-til-mølla prinsippet gjelder
  • Merk at du må legge inn instituttets eller avdelingens kostnadssted (K-sted) nederst i søknadsskjemaet, under feltet "kommentar". Den tildelte støtten vil bli overført til instituttet eller avdelingen hvor reiseregningen din blir kostnadsført. Det er instituttet som utbetaler pengene til deg
  • Send gjerne en epost til Nina Westerlund Støen etter at du har sendt inn søknadsskjemaet for raskere saksbehandling

Faglærermobilitet

Det er krav til at oppholdet må ha minst åtte undervisningstimer per uke og en varighet på minst fjorten dager, maks to måneder (utenom reise). Det er også mulig å kombinere undervisning med opplæring, og da kan antallet undervisningstimer reduseres tilsvarende.


Ansattmobilitet for teknisk-administrativt ansatte

Staff Weeks

Teknisk-administrativt ansatte har mulighet å søke Erasmus støtte for å delta på "Staff Weeks". De fleste Staff Weeks varer rundt en uke.

Administrativ utveksling - opplæringsopphold

Administrativt- og teknisk ansatte mulighet til å reise til en Erasmus-partnerinstitusjon i utlandet for å dra nytte av denne institusjonen sine erfaringer og "good practice", og gjennom dette heve sin egen kompetanse. Søk i Avtaledatabasen for å se hvilke læresteder NTNU har avtaler med - skriv "Erasmus" i søkefeltet.


Tildelingskriterier

Midlene lyses ut felles for hele NTNU etter først-til-mølla prinsippet. Det er ingen kvoter for de forskjellige campusene.

Stipendtildelingen er begrenset til et stipend per person per utlysning. Er det midler til overs etter 1. januar kan det avvikes fra denne reglen.

Hovedregelen er at maks to personer fra samme avdeling/institutt kan reise sammen. Konferansedeltakelse dekkes ikke av midlene.

Dersom datoene i søknaden endres, og dette påvirker periodens lengde, er den ansatte selv ansvarlig for å informere Internasjonal seksjon om dette. En slik endring vil påvirke den summen som er tildelt.

Maks 20% av de avsatte midler for “staff training” kan brukes på språkopplæring. Språkkurs i engelsk støttes kun for faglig ansatte som har behov for det i forbindelse med undervisning. Kurs innen andre språk kan prioriteres dersom det er behov for å bruke språket i arbeidssammenheng.

Konferansedeltakelse kan ikke dekkes av midlene.


Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Nina Westerlund Støen ved Internasjonal seksjon, NTNU.