Wikier

Administrative...

Årshjul og årsplan HF

(Videresendt fra Årshjul med frister HF)

Årsjul for fakultetsadministrasjonen ved HF.

Årshjulet skal gi oversikt over viktige aktiviteter og prosesser ved fakultetet. Årshjulet skal gjøre det enklere å planlegge på tvers av enheter, og vise tydelig når flere prosesser har sammenfallende leveransetid.

Gå til årshjul for HF Årshjul HF

Merk! Årshjulet er under arbeid. Du kan ta kontakt med Lillian Moen for mer informasjon.

Periodeplan 2023-2026 - tiltak for 2023

Periodeplan 2023-2026

Frister for instituttledere ved Det humanistiske fakultet

  • 15. mars: Større endringer i studieporteføljen for kommende studieår
  • 15. oktober: Opptaksrammer for kommende studieår
  • 1. desember: Budsjett for kommende år
  • 1. desember: Årsplan for kommende år leveres til fakultet
  • 1. desember: Studieplaner for kommende studieår
  • 1. desember: Kvalitetsmelding for utdanning for foregående studieår

Frister for vitenskapelig ansatte ved Det humanistiske fakultet

Utlysning av reisemidler for stipendiater og postdoktorer ligger ute med løpende frist.

Øvrige utlysninger av strategiske midler offentliggjøres i meldinger på fakultetets Innsida-kanal.

Likestillings- og mangfoldsmidler (se tiltak) lyses vanligvis ut i løpet av vårsemesteret. Følg med på Innsida.

Forskningsrådet sine søknadsfrister. I forkant av søknad til Forskningsrådet må søknaden godkjennes lokalt i henhold til fakultetets rutiner. Se støtte til forskning og formidling ved HF, og følg med på Innsida for konkrete frister.

4935 Visninger