Wikier

Studies at IIK

Student Representatives and Quality Assurance - IIK

Overview of student representatives and quality assurance at IIK.

KTV: En klassetillitsvalgt (KTV) er valgt inn av egen klasse, og skal være bindeleddet mellom klassen og både studentprogramrådet og Studentrådet IE. KTV-er skal være kontaktperson for sin klasse, og møte på relevante samlinger i regi av instituttet og andre møter arrangert av ITV, PTV og FTV. Ellers skal de bistå medstudenter med problemer som angår studiet og klassen. I utgangspunktet blir en KTV valgt for hele studieperioden (2 eller 5 år), men dersom det er behov for det har KTV-en ansvar for å velge en ny KTV. 

ITV: En instituttillitsvalgt (ITV) er valgt av studentene ved instituttet og representerer studentene ved instituttet. De er bindeleddet mellom student, institutt og Studieprogramrådet IE og jobber for å ivareta studentenes interesser, oppnå godt læringsmiljø og sikre god informasjonsflyt fra instituttet til studentene. 

FTV: Fakultetstillitsvalgte er koordinert av fakultetet, og er beskrevet her.

Student Representatives IIK Trondheim

Role Name Class Contact Period
ITV Emilie Rieber MTKOM-19 emiliri@stud.ntnu.no Jul 2020 - Jul 2022
ITV Torbjørn Birkenes MSTCNNS-21 torbjbi@ntnu.no Jan 2021 - 
KTV-1 Håkon Grue MTKOM-21 haakosgr@stud.ntnu.no Aug 2021 - Jun 2026
KTV-2 Henriette Bjørheim MTKOM-20 henbjo@stud.ntnu.no Aug 2020 - Jun 2025
KTV-3 Emilie Rieber MTKOM-19 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
(KTV-4) (Marie Øseth) MTKOM-18 marioset@stud.ntnu.no Aug 2018 - Jun 2023
KTV-4 (vara) Carl Axel Lind MTKOM-18 calind@stud.ntnu.no  
KTV-5 Tilde Thorvik MTKOM-17 tildegt@stud.ntnu.no Aug 2017 - Jun 2022
Studentkontakt Emilie Rieber MTKOM-19 emiliri@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2024
Studentkontakt Henriette Bjørheim MTKOM-20 henbjo@stud.ntnu.no Aug 2020 - Jun 2025
Studentkontakt Marie Øseth MTKOM-18 marioset@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Helene Bolkan MTKOM-18 helensbo@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
Studentkontakt Carl Axel Lind MTKOM-18 calind@stud.ntnu.no Mar 2019 - Jun 2023
KTV-2 Branislav Petrovic MSTCNNS-20 branislp@stud.ntnu.no Aug 2020 - Jun 2022
KTV-1 Sebastian Grøsvik MSTCNNS-21 sebastgg@stud.ntnu.no Aug 2021 - Jun 2023
Studentkontakt Branislav Petrovic MSTCNNS-20 branislp@stud.ntnu.no Aug 2020 - Jun 2022
Studentkontakt Sebastian Grøsvik MSTCNNS-21 sebastgg@stud.ntnu.no Aug 2021 - Jun 2023

Student Representatives IIK Gjøvik

Role Name Class Contact Period
ITV Espen Eriksen BDIGSEC espeje@stud.ntnu.no  
ITV Simen Ramberg BDIGSEC-19 simenram@stud.ntnu.no Jan 2020 - Des 2020
PTV Simen Ramberg MIS-19 simenram@stud.ntnu.no  
KTV Marius Mølnvik Øye MIS-19 mariusoy@stud.ntnu.no  
KTV Malene Vassenden MIS-20 malenev@stud.ntnu.no  
KTV-1 Sofie Hagen BDIGSEC-21    
KTV-1 (vara) Ane Malene Olaussen BDIGSEC-21    
KTV Odin Korsfur Henriksen BDIGSEC-19 odinkh@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
KTV Gaute Klakegg Dvergsdal BITSEC-18 gautekd@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
KTV (vara) Sondre Breivik BITSEC-18 sondb@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
KTV Job Nestor Bahner BITSEC-17 jobnb@stud.ntnu.no Aug 2019 - Jun 2020
Studentkontakt Vilde Nylund Johnsen MIS-21    
Studentkontakt Michael N. Kristiansen MISEB-20    

 

Sist oppdatert 02.02.2022

2097 Visninger
Målgruppe: Studenter
Tagger
ie iik