Wikier

Denne siden illustrerer og forklarer studieplanen ved hjelp av emnevegger. Fullstendig, oppdatert og gjeldende studieplan finner du her .

Emnevegg år 1, 2, 3

I løpet av de første tre år er alle emner obligatoriske, og det er ikke nødvendig å ta noen valg.

Årskull 2019, 2020 og 2021

3. årvårTTM4115
Design av kommuniserende systemer
TTM4133
Mobile nett og tjenester
TTM4135
Anvendt kryptografi og
nettverksikkerhet
EXPH0004
Examen philosophicum
for nat. og teknologi
høstTTM4105
Aksess- og
transportnett
TTM4110
Pålitelighet og ytelse
med simulering
TDT4160
Datamaskiner og digitalteknikk
TIØ4252
Teknologiledelse
2. årvårTTM4180
Nettverkshåndtering
TFE4101
Krets- og digitalteknikk
TDT4145
Datamodellering og databasesystemer
TMA4245
Statistikk
høstTTM4185
Sikkerhet og robusthet
i IKT system
TTM4165
Digital økonomi
TDT4120
Algoritmer
og datastrukturer
TMA4135
Matematikk 4D
1. årvårTTM4200
Datanettverk
TDT4100
Objektorientert
programmering
TFY4125
Fysikk
TMA4115
Matematikk 3
høstTTM4175
Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet, intro
TDT4109
Informasjonsteknologi,
intro
TMA4140
Diskret
matematikk
TMA4100
Matematikk 1

Årskull 2018

3. årvårTTM4115
Design av kommuniserende systemer
TTM4133
Mobile nett og tjenester
TTM4135
Anvendt kryptografi
og nettverksikkerhet
EXPH0004
Examen philosophicum
for nat. og teknologi
høstTTM4105
Aksess- og
transportnett
TTM4110
Pålitelighet og ytelse
med simulering
TDT4160
Datamaskiner
og digitalteknikk
TIØ4258
Teknologiledelse
2. årvårTTM4180
Nettverkshåndtering
TFY4125
Fysikk
TDT4145
Databaser
og datamodelering
TMA4245
Statistikk
høstTTM4185
Sikkerhet og robusthet
i IKT system
TTM4165
Digital økonomi
TDT4120
Algoritmer
og datastrukturer
TMA4135
Matematikk 4D
1. årvårTTM4100
Kommunikasjon
- Tjenester og nett
TDT4100
Objektorientert
programmering
TFE4101
Krets- og
digitalteknikk
TMA4115
Matematikk 3
høstTTM4175
Kommunikasjonsteknologi,
intro
TDT4110
Informasjonsteknologi,
intro
TMA4140
Diskret
matematikk
TMA4100
Matematikk 1


 

Emnevegg år 4, 5

Hovedprofil Nettsystemer, kull 2018

4. århøstTTM4240  Avansert nettverkskontroll og administrasjonTTM4158 eller  TTM4160VA/VB
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. århøstTTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4517
Avanserte tema innen nett og kommunikasjonstjenester - Nettsystemer, fordypningsemne
TTM4250  Avanserte internetteknologier
Komplementæremne
vårTTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Digital økonomi, kull 2018

4. århøstTTM4240  Avansert nettverkskontroll og administrasjonTIØ4118
Industriell økonomisk analyse
TIØ4120
Operasjonsanalyse, grunnkurs
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. århøstTTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4548
Digitale forretningsøkosystemer - Digital økonomi, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vårTTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Informasjonssikkerhet, kull 2018

4. århøstTTM4240  Avansert nettverkskontroll og administrasjonTTM4137
Informasjonssikkerhet i trådløse nett
1 av 4 sikkerhetsemner:  IMT4203 IMT4204 TMA4160 TTM4195 ,
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. århøstTTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4536
Etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vårTTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Nettsystemer, kull 2017

4. århøstTTM4128
Nett- og tjenesteadministrasjon
TTM4150
Nettarkitektur i internett
TTM4158 eller TTM4160
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. århøstTTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4517
Avanserte tema innen nett og kommunikasjonstjenester - Nettsystemer, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vårTTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Digital økonomi, kull 2017

4. århøstTIØ4118
Industriell økonomisk analyse
TIØ4120
Operasjonsanalyse, grunnkurs
1 av 2 nettfag: TTM4128 eller TTM4150
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. århøstTTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4547
Digitale forretningsøkosystemer - Digital økonomi, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vårTTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Hovedprofil Informasjonssikkerhet, kull 2017

4. århøstTTM4137
Informasjonssikkerhet i trådløse nett
1 av 4 sikkerhetsemner: IMT4203, IMT4204, TMA4160, TTM4195,1 av 2 nettfag: TTM4128 eller TTM4150
Komplementæremne
vår
VB/VA
VB/VA
Ingeniøremne annet studieprogram
Eksperter i team
5. århøstTTM4502
Kommunikasjonsteknologi,
fordypningsprosjekt
TTM4536
Etisk hacking - Informasjonssikkerhet, fordypningsemne
VB
Komplementæremne
vårTTM4905
Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave
2296 Visninger
Målgruppe: Studenter
Tagger
ie iik mtkom