Wikier

Praksis 3 i lektorutdanning for trinn 8-13

I praksis 3 skal du ha ansvar for undervisningen i praksisklassen, enten alene eller sammen med en medstudent.

Temaside om praksis | Sider merket med praksis

Praksis 3 gjennomføres vanligvis i 5. semester i utdanninga (høstsemester). Praksis 3 er delt i to perioder, hver på 4 uker. Praksisen skal fortrinnsvis gjennomføres i par. Du skal ha praksis i både fag 1 og fag 2. Praksisen skal foregå i ungdomsskole eller videregående skole - motsatt av skoleslaget du skal gjennomføre praksis 4 i.

I praksis 3 skal du ta over jobben til veilederen og ha ansvar for undervisningen i hele praksisperioden. Omfanget på praksisen er 25 skoletimer à 45 minutter.

I denne praksisperioden er det fagdidaktiske muligheter og utfordringer som vektlegges.

SIL-kurs

I løpet av praksisen skal du gjennomføre kurs i skolen indre liv (SIL-kurs). PPU-koordinator organiserer kurset.

SIL-kurset er på 12 timer og dekker disse temaene:

 • Skolens ledelse som et team
 • Skole/hjem-samarbeid
 • Spesialpedagogikk
 • Læreplanens implementering i skolen
 • Lærerprofesjonen
 • Implementereing og bruk av nasjonale prøver
 • Kollegasamarbeid
 • Pedagogisk arbeid i kollegiet
 • Kontaktlærerrollen
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Helse i skolen

Veiledning

Du skal fortrinnsvis ha to veiledere, en i hvert fag. Du skal ha 1 time veiledning i hvert fag per uke.

Aktiviteter knyttet til praksis

I forbindelse med praksisperioden skal du

 • Levere to veiledningsdokumenter i Blackboard

Rapporter

 • Veileder i begge fagene skriver en midtveisrapport og sluttrapport om praksisen din.
 • Faglærer i fag 1 gjennomfører ett praksisbesøk og leverer en rapport i etterkant av besøket.

Skjema og maler