Wikier

Hjemmekontor

Hjemmekontor - egenomsorg i ny arbeidshverdag

Hvordan ta vare på deg selv og andre

English: Self-care when working from home 

Ta godt vare på deg selv. Nå er god selvledelse viktigere enn noen gang. Gjør det du trenger å gjøre for å lage en god hverdag for deg selv. Ikke ha dårlig samvittighet hvis du går deg en tur eller trenger å ta pauser for å få litt variasjon. Husk at du er sjef i eget liv. 

Ta en dag av gangen. Fokuser på øyeblikket her og nå, det er den eneste stunden vi faktisk kan gjøre noe med. Grubling rundt fortid eller framtid skaper bare bekymring. Trenger du å gruble, så forsøk og sett av for eksempel 15 minutter på et bestemt klokkeslett. Når tiden er over, skifter du tankene over på noe annet. Å gjøre en aktivitet som fører tankene over på noe annet vil hjelpe deg. 

Hjelp lederen din til å bli en god leder for deg ved å snakke med han/henne om hva du har behov for i din nye arbeidssituasjon, og hva du eventuelt trenger fra din leder. Det å lede ansatte som sitter på hjemmekontor kan være nytt og krevende for lederen din 

Juster ambisjoner i henhold til kapasitet. Det kan hende du må senke ambisjonene for hva du skal levere i en krevende hjemmesituasjon. Definer nye og realistiske målsetninger, i samråd med leder. Be leder om hjelp til å prioritere oppgavene dersom du har behov for det, og vær tydelig på hva det er realistisk at du kan produsere i din nye arbeidshverdag. Det kan minske stress og følelse av utilstrekkelighet. 

Ved ledig kapasitet - ta initiativ. Si fra til lederen din hvis du har ledig kapasitet. Spør kollegaer om de trenger hjelp til å få unna oppgaver. Utnytt tiden til andre oppgaver som du kanskje har lite tid til ellers. For eksempel: rydd i e-posten, rydd i lagrede filer og mapper, ta unna restanser i ePhorte, lær deg et nytt digitalt verktøy (for eksempel Teams), les deg opp på fag-/arbeidsområdene dine, eller ta et nettkurs som er relevant for arbeidet ditt. 

Strukturer arbeidsdagen din så mye som mulig. Definer arbeidstid og fritid så langt det er mulig. Bestem deg for hvor lange arbeidsøkter du skal ha av gangen. Vurder å legge vekk telefonen, slå av lyd og varslinger når du har behov for å konsentrere deg eller når du skal koble av. Et godt råd kan være å sette opp en liste over arbeidsoppgaver og gjør én oppgave av gangen. Søk gjerne variasjon i arbeidsoppgaver eller arbeidsform i løpet av dagen. Se også NTNUs retningslinjer for bruk av hjemmekontor og hjemmekontor og ergonomi

Ta kontakt med kolleger. Sosial støtte er viktig. Nå er det viktig at alle har lav terskel for å ta kontakt med kolleger, både i faglige spørsmål og for uformelle henvendelser. Ta selv ansvar for at du ser minst ett ansikt hver dag. Ta initiativ til digitale møtepunkter, som en digital kaffe eller lunsj. Finn gjerne noen du åpent kan diskutere utforinger i den nye arbeidshverdagen med. Kanskje kan det også være både hyggelig og nyttig å gå en tur sammen i lunsjen? 

Ta kontakt med kolleger du tror har behov for kontakt eller støtte.  

Ta pauser - gå utendørs hvis mulig! Frisk luft og bevegelse er godt både for mental og fysisk helse. Gå derfor gjerne ut i løpet av arbeidsdagen – det er ikke bare helt lov, men veldig fint om du gjør det. 

Ta pauser fra nyhetsstrømmen ved behov. Sørg for å holde deg oppdatert på viktige nyheter, men reguler – evt. begrens – mengden. 

Når arbeidsdagen er over. Ha som mål å holde på din vanlige døgnrytme, legg deg og stå opp til fast tid hver dag. Gjør ting du opplever som positive og meningsfulle for deg. Ha sosial kontakt med andre via telefon/digitale medier. Vær ute i frisk luft dersom mulig. Følg i så fall smitteforebyggende råd og tiltak når du er utenfor hjemmet ditt. 

Aksepter egne og andres følelser. Det er normalt å føle seg trist, lei, forvirret, bekymret eller sint under en krise. 

Unngå alkohol eller rusmidler for å takle en stresset situasjon. 

Ikke vær redd for å søke hjelp eller be om støtte om du trenger det.  

Husk at du alltid kan kontakte NTNUs Bedriftshelsetjeneste dersom du har behov for en samtale. 

1719 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS