Wikier

Tjenester og...

Undervisning - møteplasser for erfaringsdeling

Gode idéer og erfaringer blir enda bedre når de deles med andre!

Se også:

Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester forvalter og legger til rette for erfaringsdeling om undervisning på lokale og nasjonale nivåer.

Det skjer mye nytt og spennende innen undervisning og læring på universitets- og høyskolenivå. Nye former for teknologi gir nye muligheter, men ikke alt gir bedre undervisningskvalitet.

Det kan være krevende å få oversikt over hva som skjer på feltet, og hva som er nyttig å ta med seg. Ved å delta på våre festivaler og treff, kan du både dele av egne erfaringer og høre hvilke erfaringer andre har gjort. Du kan også være med og diskutere og kanskje prøve noen nyvinninger.

Noen tiltak og forum:

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen er en nasjonal konferanse om læring i høyere utdanning med både fysiske og digitale arrangement. Målsettingene til konferansen er å presentere erfaringer og refleksjoner og å dele kunnskapsbasert undervisningspraksis. På Læringsfestivalen kan du knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Lærende fellesskap

Lærende fellesskap er et selvhjelpsforum og en digital møteplass hvor du kan diskutere med andre engasjerte brukere. Sammen kan vi utveksle idéer og diskutere muligheter, utfordringer og praktiske løsninger. Her kan du etablere nettverk for nye, spennende samarbeid, eller komme i kontakt med kolleger du ikke visste du hadde.

Læringstreff og Lunsj & lær

Læringstreff er et lavterskelforum for undervisere ved NTNU. Sesjonene er åpne for alle ved NTNU som har interesse av å delta.

Lunsj & lær er en serie webinarer som kjøres med nytt tema hvert semester. I hver serie får du bidrag fra undervisere og andre NTNU-ere. Lunsj & lær er Læringstreff sin mer uformelle lillesøster – her møtes vi digitalt, over matpakka, for å høre om ulike arbeid, idéer, tanker og erfaringer innen området digital undervisning.

Del dine erfaringer?

Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester er alltid på utkikk etter undervisere som har lyst til å dele sine erfaringer. Om du har hatt gode erfaringer med et studentaktivt undervisningsopplegg eller med bruk av et digitalt verktøy eller en tjeneste, ta gjerne kontakt med oss gjennom NTNU Hjelp.

For å sende bidrag til Læringsfestivalen, sjekk festivalens nettsiden for kommende frister.

1605 Visninger