Wikier

Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV

På denne siden finner du mandat og sammensetning for organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Innholdsfortegnelse [-]

Mandat

Organisasjons- og budsjettkomiteen er et rådgivende organ for dekanus innen sitt område. Fokusområdene er:

 • Strategisk personalplan
 • Tydeliggjøring av roller og funksjoner på ulike nivåer
 • Legge til rette for at organisasjonen har nødvendig infrastruktur
 • Prinsipper for langtidsbudsjett
 • Prinsipper for årlige budsjetter
 • Prinsipper for inntektsfordelingsmodell ved fakultetet
 • Utvikling og opplæring av medarbeidere og ledere ved IV
 • Årshjul
 • Sikre medvirkning
 • Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
 • Prinsipper for ivaretakelse av HMS

Sammensetning

Anne Rossvoll (leder) | Avdelingsdirektør

Asbjørn Rolstadås | Professor emeritus

Eva Terese Voldhagen | Seksjonssjef

Stig Erik Holiløkk | Seksjonssjef

Morten Grønli | Laboratoriesjef  EPT

Astrid Elisabeth Hansen | Kontorsjef  IMT

Vikas Thakur | Instituttleder IBM

Therese Løvås | Instituttleder EPT

Kjell Ove Slutås | Kontorsjef KT

Thomas A. E. Blichfeldt | Rådgiver IV

1028 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Råd og utvalg